Galerie Mildam – expositie Klaske Kalsma-Vlasma

Vanaf 1 juni aanstaande is Galerie Mildam weer open voor publiek. Er wordt gestart met een tijdelijke expositie van aquarellen van Klaske Kalsbeek.

Aanbrengen slijtlagen

Aanbrengen slijtlaag Kerkelaan en Weversbuurt en een gedeelte Bieruma Oostingweg in Katlijk en Oranjewoud. Op 9 juni worden slijtlagen aangebracht op bovengenoemde wegen. Het overtollige split wordt in de week daarna opgeveegd. Voor het aanbrengen van slijtlagen zijn wij afhankelijk

Dodenherdenking Mildam – Katlijk 2020

De dodenherdenking op 4 mei vindt dit jaar plaats zonder publiek. Wel wordt bij het kerkje van Katlijk door vertegenwoordigers van de beide plaatselijk belangen stil gestaan bij deze 4 mei en na de 2 minuten stilte zullen zij bloemen

Nota infra

In overleg met de aannemer zijn 27 april en 5 mei vastgesteld als vrije dagen voor de medewerkers van NOTA INFRA. Dat is voor 27 april (Koningsdag) gebruikelijk, maar voor de aannemer is dat de 5e mei (Bevrijdingsdag) niet jaarlijks het

Musical Vrolijke Frans

NIEUWE DATA MUSICAL VROLIJKE FRANS Oudehorne – Op 20, 21 en 22 maart zou de Musical Vrolijke Frans plaatsvinden, maar op 12 maart werd i.v.m. het coronavirus door de overheid bepaald dat grote bijeenkomsten van meer dan 100 personen niet

Koningsfeest afgelast

Mededeling van het Oranje comité Het coronavirus heeft Nederland in haar greep. De afgelopen weken heeft de overheid verschillende maatregelen getroffen met betrekking tot deze wereldwijde epidemie. Als commissie zijn ook wij genoodzaakt maatregelen te treffen en adviezen te volgen.

Nestkastjes in de straat – Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups

In samenwerking met het Nordwincollege en de vogelwacht hangt de gemeente Heerenveen nestkastjes op in de strijd tegen de eikenprocessierups. Nestkastjes in de straat In samenwerking met de plaatselijke vogelwachten hangen we 500 mezenkastjes op in de gemeente Heerenveen. We

Zomerfeest Katlijk Mildam 2020 gaat niet door!

Zomerfeest Katlijk Mildam 2020 gaat niet door! Gelet op de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft het bestuur het moeilijke besluit moeten nemen om dit jaar het zomerfeest af te gelasten. We vinden dit ontzettend jammer, maar aangezien een gedegen

Hulp nodig? We brengen je graag in contact!

Hulp nodig? We brengen je graag in contact! Heb je ergens hulp bij nodig vanwege de gevolgen van het Coronavirus? Denk bijvoorbeeld aan hulp bij vervoer, boodschappen doen, de hond uitlaten of medicijnen ophalen. Of heb je behoefte aan contact?

Bericht aan alle leden van de Soos Katlijk/Mildam

Beste leden, Naar aanleiding van de commotie rond het corona-virus willen we jullie op de hoogte stellen van de veranderingen van enige activiteiten die de komende weken op ons programma staan. Na overleg binnen het bestuur hebben we moeten besluiten

Top