Hernieuwd contact Vermilion

25 september 2018  Hernieuwd contact.

De contacten met Vermilion hebben een jaar lang op een laag pitje gestaan doordat er nogal wat personeelswisselingen hebben plaats gevonden. Het meest opvallende is het plotseling verdwijnen van Fokke Jansma per 1 januari jl. Op 1 mei trad Hidde Baars in dienst als Public & Government Relations Representative (PGRR). Met hem en met Sybrich Wiersma (die in maart als junior PGRR al bij het gemeentelijk overleg met de PBs uit Heerenveen zat) hadden we (Harm Wierda en ik) op 3 sept een voortgangsgesprek. Er is in dat jaar wel veel veranderd.

  • De compressor draait. Vermilion zal de omwonenden weer benaderen over hun beleving ervan. Wij gaven de adressen ervoor. We hebben ook bij het Staatstoezicht op de Mijnen een verzoek ingediend voor de periodieke bemonsteringsgegevens van het grondwater. Zonder lekdichte vloer vertrouw ik het helemaal niet. Vermilion heeft toegezegd ons tijdens het volgende gesprek bij hun thuis de geluidsgegevens te tonen (maar die mogen we niet hebben). Er is langdurig gemeten de afgelopen maanden.
  • Nieuwehorne ligt voorlopig stil; de gemeente verleent geen medewerking aan de bestemmingsplanwijziging, onder meer nodig voor het leggen van de gasleiding naar de compressor.
  • Voor Langezwaag/Skoatterwâld put 3 heeft de gemeente voor 1 aug een bezwaar ingediend tegen de zienswijze van de minister. Daarvoor is een uitgebreide en voortreffelijke motivatie geschreven door advocatenbureau Dommerholt in opdracht van de gemeente. Er moet onder meer nog een bouwkundige vooropname van de huizen in de buurt plaatsvinden. Ook een schaderegeling is er niet. Er is ook schorsing aangevraagd. Benieuwd wat dat oplevert.
  • Rottum heeft drie velden, die alle drie een tipje in de gemeente Heerenveen hebben. De rest ligt in Weststellingwerf en De Fryske Marren (Joure). Vermilion wil een boorlocatie nabij de ijsbaan van Nijelamer aanleggen voor alle drie. In 2020 moet een proefboring volgen naar het westelijke veld. Ook Weststellingwerf weigert medewerking aan de aanleg zolang EZ niet met een schaderegeling komt.

In november zien we elkaar weer in Harlingen, in december volgt dan weer een overleg met alle PBs en de gemeente. Vragen of graag meer achterliggende stukken ontvangen? Mail me.

Wiebe Nijlunsing