Infoavond herinrichting Mildam -noord

Op dinsdag 25 september is door de gemeente een toelichting gegeven op de geplande herinrichting van Mildam-noord, die naar verwachting in het najaar van volgend jaar van start gaat. Aan de ongeveer 100 aanwezigen werd tekst en uitleg gegeven wat de bedoeling is en op welke manier wij als dorp daarbij betrokken worden. Zoals in de nieuwsbrief was te lezen, worden alle straten ten noorden van de Schoterlandseweg opnieuw ingericht, wordt de riolering indien nodig aangepast en wordt waar mogelijk het groen aangepakt.

Om de wensen en ideeën van de bewoners zoveel mogelijk te realiseren, is er een projectgroep in het leven geroepen, waar naast medewerkers van de gemeente ook verschillende bewoners aan deelnemen. Het is de bedoeling dat de projectgroep een aantal keren bijeenkomt en met een definitief ontwerp komt, dat op een volgende voorlichtingsavond (begin december as) aan alle bewoners wordt gepresenteerd. De projectgroep zal vooral kijken naar waar en welke verkeer remmende maatregelen kunnen worden getroffen en of en hoe het groen aangepakt moet worden.
Daarnaast zijn er enkele mensen die samen met de gemeente, in vervolg op de bewonersbijeenkomst van 12 juli jl., zich zullen bezighouden met het onderhoud van het ‘Puntersbosje’. De eerste kap- en snoeiwerkzaamheden zullen komende winter worden uitgevoerd.

Op de site ‘Maakhet’ is voor de herinrichting van Mildam een pagina aangemaakt; daar is het mogelijk om zich op te geven voor de projectgroep, maar ook is het mogelijk om ideeën en suggesties te doen en is oa de op 25 september verzorgde presentatie terug te vinden:https://www.maakhet.nl/groep/mildam-grootonderhoud/dialoog/
Zo nodig kunt u ook contact opnemen met Plaatselijk Belang: pbmildam@hotmail.com