Hoe staat het met de compressor?

Compressor Mildam:
Het is er altijd een drukte van belang. Er is wat pech geweest, de zuigers van de compressor zijn vervangen. Ook moet ongeveer maandelijks de leiding schoon worden geveegd. De troep daaruit wordt dan met een tankauto afgevoerd. Er ligt nu ook wat smurrie op het beton. Ik heb daar met een milieu inspecteur van it Wetterskip bij gestaan maar die ziet geen grote verontreiniging en laat het dus verder zo. Wel krijg ik binnenkort het Staatstoezicht op de mijnen op bezoek die dan een eigen inspectie gaat doen en tegelijk mijn vragen gaat beantwoorden. Met name de monitoring van de peilbuizen en de drain onder de installatie hebben mijn belangstelling. Van de negen buizen hebben twee nog sporen benzeen, waarschijnlijk nog van de laatste lekkage. Via het WOB verzoek heb ik bij het Staatstoezicht op de mijnen het geluidsrapport ontvangen. Maar dat is een ander rapport dan we (Harm Wierda en ik) inzagen in Harlingen bij Vermilion thuis! Daar was een drie etmaal meting van maart 2017, nu in december 2017. Het nieuwe rapport legt ook uit waarom er lang zeecontainers bij de installatie stonden: die moesten geluid tegenhouden richting dorp tijdens de meting. Ze zouden vervangen worden door een wandje, maar dat staat er nu niet. Ik ga weer vragen.
Wiebe Nijlunsing 17.12.2018