Info bijeenkomst Puntersbosje

12 Juli is er voor de direct omwonenden van het Kleine Puntersbosje een informatieavond gehouden.
Het bosje is aan onderhoud toe. Een uitgelezen moment om te inventariseren wat de ideeën, wensen en bezwaren van de bewoners zijn mbt dit unieke bosje midden in Mildam.

Yvonne Meesters leidde namens Groener Mildam de bijeenkomst. De gemeente Heerenveen werd vertegenwoordigd door Marc Jensen, Hendrik Kromkamp en Hanneke Huisman. De ecoloog John Melis, die een inventarisatie van het Puntersbosje gaat maken, was ook ter plaatse. Namens het Plaatselijk Belang waren Adri Sluis en Herman Miedema aangehaakt.

Er was veel belangstelling van de omwonenden voor deze avond.
Mocht u nog  ideeën hebben voor het Puntersbosje dan kunt u deze mailen naar judithvantongeren@hotmail.com of ysm.meesters@gmail.com of plaatsen op maakhet.nl/ /groep/puntersbosje
Op 25 september is er een bijeenkomst in het Hof van Schoterland over herbestrating  van een deel van de straten ten noorden van de Schoterlandseweg. Dan staat het  Puntersbosje ook weer op de agenda.