Informatieavond herbestrating Mildam Noord en plannen kleine Puntersbosje De Wissel

Informatieavond gemeente Heerenveen over nieuwe bestrating in Mildam Noord en plannen met het kleine Puntersbosje bij De Wissel op 25 sept 19.30u Hof van Schoterland

Wat gebeurt er?
Medio volgend jaar zal de gehele bestrating van Mildam noordelijk van de Schoterlandseweg opnieuw worden gelegd. Drempels, plateaus kunnen daarbij worden aangebracht en zo mogelijk en nodig worden de groenstroken opnieuw ingericht. Waar nodig zal ook de riolering worden vernieuwd waarbij regenwater deels apart kan worden afgevoerd. Ook het vierkante bosje dat wordt omsloten door De Wissel is toe aan onderhoud. Dat biedt mogelijkheden om rekening te houden met de wensen van inwoners. De gemeente wil dat graag zorgvuldig doen.

Wat is de werkwijze?
Onlangs hebben Plaatselijk Belang en Groener Mildam met de gemeente overlegd over de te volgen werkwijze. Op basis van dit voorgesprek zal voor het Puntersbosje een aantal varianten worden uitgewerkt, Groener Mildam zal samen met de gemeente voor de zomervakantie met direct aanwonenden van het bosje hierover in gesprek gaan.

Na de zomervakantie komt er een nieuwsbrief, die huis aan huis in ‘Mildam-noord’ wordt verspreid met meer informatie en met daarin ook de uitnodiging voor de informatieavond op dinsdag 25 september om 19.30 uur in Hof van Schoterland. Op deze avond worden de plannen verder toegelicht en zal er gelegenheid zijn om daarop te reageren.

Vragen? pbmildam@hotmail.com of M.Jense@heerenveen.nl