Jack O’Lantern pompoenen wedstrijd

Een eetbare pompoen met een mysterieuze naam, daar willen we meer van zien! Op Koningsdag met de ‘Mildam Zaait’ markt aan de Wissel deelt Plaatselijk Belang zakjes uit met 2 pompoenpitten.
Eraan geniet zit de uitleg wat je ermee moet doen.  Zoals: in de grond stoppen (en zorgen dat je er sneller bij bent dan de slakken). Maar ook: dat je op 15 september je opgekweekte pompoen kunt laten keuren, opmeten en wegen en er wellicht een prijs mee kunt winnen op de ‘Mildam Oogst’ markt.
Die 15e is de Evenementendag waar het PLUS Mienskip project mee afsluit. Als het goed is, zijn de verbindende plussen tussen Mildam, Katlijk en Bontebok die het positieve mienskipsgevoel tussen en in de dorpen symboliseren, dan overal zichtbaar.
De zakjes zijn gratis voor wie in een van die dorpen woont. Eigenlijk heb je altijd prijs met zo’n pompoen. Wie er geen heerlijke schotel van maakt, kan er altijd nog lantaarn van snijden voor Halloween (letterlijk ‘All Hallows Eve’, de avond voor Allerheiligen dus).

Wie Jack O’Lantern was? Een Ierse smid die de duivel te slim af was. Toen hij na zijn dood hemel noch hel mocht binnengaan, zwierf hij rond met het brandende kooltje dat de duivel hem gaf. Hij deed dat in een uitgesneden koolraap…
Niet hier met Koningsdag? Pompoenzaden kunnen afgehaald worden op De Karn 13, waar een afgesloten bak staat waar men zaadjes uit mag halen.