LF 2018 en meer in Mildam op 11 december

LF 2018 en meer in Mildam op 11 december
In het kader van LF 2018 heeft Mildam 2 projecten die in 2018 worden uitgevoerd:

  • Mildam blijvend op de kaart, en
  • Mildam neemt de tijd

De laatste wordt samen met Bontebok en Katlijk nader ingevuld. PB Mildam samen met de PB’s van Bontebok en Katlijk nemen hierbij het voortouw en werken daarbij ook samen met Stichting De Tijd (Ecokathedraal) en het Kunstenaarscollectief It ALde Tsjerkje.
Op hoofdlijnen is er al veel duidelijk, maar er moet nog veel worden uitgewerkt. Daarvoor is menskracht nodig. Er zijn al verschillende mensen druk aan de slag gegaan, maar versterking is welkom.
Belangstelling om actief mee te doen? Op 11 december as om 20.00 in het Hof van Schoterland, bent u dan van harte welkom.
Voor meer informatie en aanmelding stuurt u een mail naar:
pbmildam@hotmail.com