MILDAM OOGST

Zaterdag 19 september 2020 van 11 tot 15 uur op het speelveld bij de boomgaard.

Je kunt net als voorgaande jaren oogst van de zomer, planten (stekjes en zaaigoed), producten (zelf gemaakte jams, chutney’s, hapjes) en creaties (schilderijen, kaarten, sieraden, houtsnijwerk) komen verkopen, ruilen of kopen. Of neem je muziekinstrument mee en kom ons feest opvrolijken.

KOFFIE EN DORPSLUNCH
Wij hebben subsidie gekregen van de Provinsje Fryslân/Streekwurk om iets gezamenlijks te doen voor en met Mildammers in deze coronatijd.
PB en Groener Mildam bieden je graag koffie, thee en een eenvoudige lunch aan op deze dag. Voor de lunch moet je je aanmelden via een strookje of email (pbmildam@hotmail.com). Het strookje vind je bij de flyer, die na de zomervakantie deur aan deur verspreid zal worden.

Oproep bakken
Het zou fijn zijn als een aantal dorpsgenoten iets lekkers willen bakken/meebrengen voor bij de koffie.

WEDSTRIJD “Creatief in coronatijd”
We willen graag met en voor elkaar zichtbaar maken hoe je als Mildammer de corona crisis sinds maart bent doorgekomen. Het gewone leven viel stil: Mensen konden niet naar hun werk, kinderen konden niet naar school en een deel van Mildam stond en staat letterlijk op zijn kop.
Heeft de crisis jou aan het denken gezet over onze toekomst? Heb je een positief idee of initiatief hoe we anders en beter met elkaar en met de natuur kunnen omgaan? Heb je ideeën voor onze dorpsgemeenschap?
Geef jouw idee of initiatief vorm op een creatieve manier en laat het zien of horen aan je dorpsgenoten op deze dag. In de vorm van een gedicht, een lied, een schilderij, een collage, foto’s, een verhaal, een plan waarvoor je medestanders zoekt.
Er worden door een jury prijzen toegekend voor de meest originele, geniale of hartverwarmende bijdragen.

PRIJSVRAAG NAAMGEVING SPEELVELD
De plek waar deze dag gehouden wordt, is het speelveld, dat midden in ons dorp ligt en eigenlijk het centrum vormt. Er is een speeltuin en er staan voetbalgoaltjes. Groener Mildam is sinds enkele jaren bezig om deze plek stapsgewijs aantrekkelijker te maken als ontmoetingsplek voor jong en oud. Zo is er de jaarlijkse aanplant van geboortebomen: fruit en notenbomen voor de nieuw geborenen in ons dorp. Er zijn agility-trainingen voor honden. Er is een bloemenlint ingezaaid en ook rond de fruitbomen staan bloemen. Er zijn twee bankjes en een picknicktafel geplaatst. Er is een vlechtscherm van wilgentenen gemaakt. Allemaal gerealiseerd met steun en hulp van de gemeente Heerenveen en van vrijwilligers. In de Mildamster Brêge heb je kunnen lezen, wat de plannen voor de komende jaren zijn.
Wij willen dit veld graag een nieuwe naam geven, die recht doet aan zijn bestemming.
Heb je een leuk of goed voorstel voor een nieuwe naam voor dit veld, stuur hem na de zomervakantie in naar het nader bekend te maken email-adres.
De bedenker van de winnende naam krijgt een aardigheidje.

KINDERACTIVITEIT
Voor de kinderen zal een activiteit georganiseerd worden.

Wij hopen op een goede opkomst en deelname. Na de zomervakantie hoor je meer over deze dag.
Noteer hem alvast in je agenda! 

Namens het bestuur van het PB en Groener Mildam,
Yvonne Meesters