Mildam telt veel oogst-talent

Tijdens de ‘Mienskipsdei’ van Mildam, Katlijk en Bontebok fietsten ruim 30 mensen een tocht in het kader van de onderlinge verbondenheid van de dorpen. Mildam hield tijdens de oogstmarkt bovendien twee wedstrijden: voor appeltaart en pompoen. De bakwedstrijd werd gejureerd door Jesper van Veen, Caroline Sutherland en Peter van der Minne, die serieus werk maakten van hun beoordeling. Caroline (Kwartier Noord) legde uit dat structuur, smaak en originaliteit van de tien baksels sterk varieerden, en dat Marianna Wijbenga uit Mildam het hoogst scoorde. Zij ging met de prijs naar huis: een set mengkommen met accessoires. Een andere wedstrijd betrof de zwaarste, grootste, mooiste pompoen. Juryleden Ina Jansen van Galen, Dick Nooteboom (die de zaden van ’t Hummelhûs had geleverd) en Nanne Kroes wezen Marjan Wijngaard aan als absolute topper. Ze won een kweekset met toebehoren