Nieuwsbrief EWG – Weten hoe energiezuinig uw woning is?

Medio 2018 zijn een aantal mensen uit Mildam begonnen met een Energiewerkgroep. Het onderwerp duurzaamheid en duurzame energie was in de dorpsvisie van PB Mildam benoemd als belangrijk onderwerp. Daarnaast viel de actualiteit van dit onderwerp niet te ontkennen en lazen we over de vele energiecoöperaties in Friesland. Was dat misschien ook iets voor ons? In Katlijk bleken dezelfde vragen te leven waardoor de Energiewerkgroep werd uitgebreid.

Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder, hebben we in Mildam een energie-enquête uitgevoerd en zijn we veel wijzer geworden. Maar concreet is er nog niets veranderd in Katlijk-Mildam. Dat dit wel staat te gebeuren, lijkt bijna onvermijdelijk. Dat willen we met elkaar en in goed overleg doen.

Om u hier beter bij te betrekken en vaker te informeren, starten we nu met deze nieuwsbrief.
Het streven is om elke paar maanden een Nieuwsbrief uit te brengen.

Nieuwsbrief EWG Feb2020