OMRIN: ‘Samen halen we alles eruit’

Onlangs kregen 10 dorpsbewoners een rondleiding van de Omrin, afvalverwerker. Voorlichter Pieter Bleeker legde uit wat wij het beste kunnen doen opdat Omrin ons huishoudelijk afval optimaal kan recyclen. De groep volgde het proces in de fabriek op de voet – en de vele trappen – om bij de gft vergistingstorens en gasopwekkingsinstallatie buiten te eindigen. Daarvan produceert het bedrijf groen gas (70% van het wagenpark rijdt erop) én…

Helm, neuskapje en ‘oortjes’: dit zijn dorpsgenoten

daarvan produceert het bedrijf groen gas (70% van hun wagenpark rijdt erop) en levert het een deel aan het Liander gasnet. Het is niet zomaar een slogan, ‘samen halen we alles eruit’. Om optimaal afval te verwerken, heeft de Omrin ons, ‘afval-leveranciers’, nodig. De hele fabriek is erop ingesteld alles te hergebruiken. Dat lukt voor 73% – en kan dus beter. De bergen afval die de vrachtwagens afleveren, gaan in de fabriek een lange route door allerlei machines. Zo zijn er machines die plastic en drankenkartons detecteren en eruit blazen. Metalen, zand en steen worden eruit gehaald, papier en folie volgen, maar textiel blijft er helaas in en gaat uiteindelijk naar de vergister. Glas wordt apart ingezameld en verbrijzeld, compleet met plastic of ijzeren dop, die er resp. met lichtreflectie en magneten worden uitgehaald. Van het gewassen glas-gruis wordt weer nieuw glas gemaakt. Van gft , dat we zelf hadden kunnen composteren, wordt d.m.v. vergisting biogas gemaakt.

Jammer van dat textiel in de grijze container, dat moet apart! Helaas zitten de grijze kliko’s vaak vol oneigenlijk afval, dat voor hergebruik in aanmerking had kunnen komen. Gevolg is dat er teveel achterblijft wat nu verbrand moet worden. Overigens wordt de vrijkomende hitte wel als stoom verkocht. Een deel gaat naar Frisia zout, een deel wordt via turbines in stroom omgezet, goed voor 50.000 huishoudens. Alleen asbest wordt begraven. Laten liggen is geen optie, na jaren verpulvert het alsnog en kan het als stofdeeltjes in de lucht (en luchtwegen!) terechtkomen.

Duurzaamheid
De Omrin is met 430 medewerkers, 400 vrijwilligers en stageplekken geen klein bedrijf. Een deel van het personeel werkt in 5 ploegen, want de fabriek werkt 24/7 door. In Heerenveen staat de SBI, een recycle installatie, die zo’n 750.000 kg restafval uit heel Friesland, Nd. Groningen, de eilanden en een groot stuk Veluwe per dag verwerkt . De niet te recyclen restanten worden bij de REC in Harlingen verbrand – die daarmee de hele stad van groene stroom voorziet. Omrin loopt dus voorop wat duurzaamheid betreft!

Dat zie je ook op het terrein: het herbergt bijenhotels – kruidig onkruid blijft staan – en met wallen (vlinderhops) rond de aanrijdroutes hoopt men fladderende vlinders hogerop te sturen, zodat ze niet in de gril van de vuilniswagens eindigen. Water wordt niet geloosd maar gezuiverd voor het doorgaat naar it Wetterskip.

Het bezoekende groepje dorpsbewoners is zich bewuster geworden van wat in welke kliko hoort. En dat er teveel wordt weggegooid! Dat de Omrin er zes eigen kringloopwinkels (‘Recycle Boulevards’) mee aankleedt die kunnen wedijveren met IKEA, dat is tenminste nog troostrijk!

Omrinhoofdkantoor en –fabrieken: De Dolten 11, afslag Vegelinsoord op de A7.Rondleiding boeken kan via Elske van der Kooi, tel. 058-2948052. Op www.omrin.nl kun je de scheidingswijzer en afval-kalender (op postcode) vinden. De Omrin afval- app is gratis te downloaden in de App Store of Play Store