24 oktober: wat doen we in Mildam met LF 2018? Denk Mee!

Onlangs waren Wiebe Nijlunsing, Renske Roorda en Harm Wierda, de drie  voorzitters van PB Mildam, Bontebok en Katlijk samen in Drachten voor het startschot van “De Reis”.

Ons dorp heeft maar liefst twee projecten verworven in LF 2018. De gemeente Heerenveen gaf groen licht voor “Mildam blijvend op de kaart” en Keunstwurk stelt als onderdeel van De Reis ondersteuning en geld beschikbaar voor “Mildam neemt de Tijd”. Plaatselijk belang voert de regie van beide projecten die samen met Katlijk en Bontebok zullen worden uitgevoerd. Op drie centrale plekken in de drie dorpen (in Mildam op het Schoterlandplein) zullen diverse activiteiten plaats vinden. De verbinding ertussen wordt gevormd door drie tochten. Er komt een wandelroute langs acht informatiepanelen die ingaan op de geschiedenis, cultuur en landschap, en er is een kanotocht gepland van Mildam naar Bontebok en een fietsroute die de drie dorpen met elkaar verbindt. Een belangrijk aspect zal worden gevormd door kunst: de Stichting Tijd en het kunstenaarscollectief in it Alde tsjerkje zullen bij de realisatie worden betrokken. Op 15 september is de afsluiting op de evenementendag. De hoofdlijnen zijn nu bekend maar veel moet nu verder worden uitgedacht. Belangstelling? Kom op 24 oktober ’s avonds 20u naar Hof van Schoterland! Klik hier voor de agenda of  hier om u aan te melden.

Wiebe Nijlunsing

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor de agenda of hier om u aan te melden.