Structuurvisie Schoterlandplein; Ontmoetingen

Werkgroep Wonen, Verkeer en Veiligheid heeft vanuit de dorpsvisie  de structuurvisie “Ontmoetingen”ontwikkeld . Een structuurvisie met analyses, ontwikkelrichtingen, wensbeelden en aanbevelingen over een mogelijke invulling van Hof van Schoterland en de directe omgeving hiervan.

De werkgroep zoekt versterking en hulp bij de volgende actie’s:

1.Interviews met (externe) partijen over nieuwe functies voor HvS.
2.Culturele commissie als gesprekspartner voor Alde tsjerkje, Oranjewoudfestival, CH2018 etc
3.Schetsontwerp herinrichting Schoterlandplein ten behoeve van nieuwe functies en verkeer in overleg met gemeente
4.Glasvezel: ondersteunen Peter Dral
Geïnteresseerd? U kunt zich via pbmildam@hotmail.com aanmelden