Vertegenwoordiging PB’s naar Vermilion en het gevoelen van de raad

Vertegenwoordiging PB’s naar Vermilion en het gevoelen van de raad.

Op een avond van de gemeente in oktober met de PB’s is herbevestigd dat Harm Wierda van Katlijk en ondergetekende het mandaat hebben om de gesprekken met Vermilion te blijven voeren. Een bittere pil was wel dat PB van Oude- en Nieuwehorne er ondertussen geen probleem mee bleken te hebben om tegelijk een wensenlijst voor het dorp bij Vermilion in te dienen zoals in een LC-artikel stond. Dat was op die avond niet gemeld. Desgevraagd meldde de voorzitter van ONH, dat ze wel degelijk achter onze vertegenwoordiging en kritische houding stonden. Wij hebben e.e.a. in de gemeenteraad tijdens de inspraak verduidelijkt. Tijdens deze vergadering heeft het merendeel van de fracties het gevoelen uitgesproken niet in te stemmen met een planologische procedure voor gaswinning in Nieuwehorne en verdubbeling van de gasleiding. De fracties van VVD en GBH  waren voor de planologische procedure.