Wateroverlast voorkomen

Om eventuele wateroverlast tegen te gaan wordt door de gemeente binnenkort een duiker (buis) geplaatst onder het pad dat naar de tennisbaan loopt. Deze duiker verbindt daarmee de twee sloten die aan het begin van de Yntzelaan liggen.