Inspectieronde Tsjongermûne

Inspectieronde Tsjongermûne

Op veel foto’s van Mildam staat de Tjonger. Het brugwachtershuisje is favoriet, een goede tweede is het dorp in de verte met ‘onze molen’ op de voorgrond. Dit Tjongermolentje is rijksmonument en eigendom van Stichting De Fryske Mole. Van de ruim 2.000 molens die vroeger Friesland sierden, zijn er nog zo’n 130 werkende over, waarvan de stichting er 42 in bezit heeft.

Op 23 maart kwam de stichting op inspectieronde langs en daar mocht PB bij zijn. Indrukwekkend! We wierpen een blik op het interieur, waar zeildoeken opgerold lagen. Daar wordt ‘het gevlucht’ mee bedekt om meer wind te vangen, waarbij vanaf de uiterste kant van een wiek meer of minder zeil oprolt. Bij de inspectie besloot de stichting om binnenkort de houten ‘vijzel’ te restaureren.

Bij de molen staat vanaf half april een van de zes panelen die, samen met een wandelroute, Mildam ‘blijvend op de kaart’ gaan zetten. Lutz Jacobi opent op 14 april om 12 uur het Brugpaneel – waarna ze ook het paneel langs het Tjongerpaad tegenover het molentje gaat bekijken.

https://defryskemole.nl/

De vijzel verplaatst al draaiend het water