Blog: 16 februari 2017 I

Skoatterwâld in de raad.
Maandagavond was er wat commotie in de raad van Heerenveen. Het haalde zelfs de pers. Het CDA had zes vragen over de gaswinning onder Skoatterwâld en wethouder Siebenga toonde zich onaangenaam verrast dat daar al gas gewonnen werd zonder dat de gemeente van iets wist (pas sinds 19 december). Dat klopte echter niet helemaal: Vermilion heeft al meer dan twee jaar geleden kaartjes gepubliceerd met het gas onder Langezwaag en dus onder De Knipe en Skoatterwâld. Wel klopt het dat de gemeente het winningsplan nog niet in de Staatscourant had gezien (uit de voorlichtings ppt voor De Knipe, 25 jan 2015) Bovendien werd in het raadsdebat niet duidelijk dat voor Langezwaag en Nieuwehorne en verschillende nulmeting wordt gedaan: voor Langezwaag/Skoatterwâld alleen de GPS data, voor Nieuwehorne bovendien een nulmeting onroerend goed.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar nu heeft een bewoonster een Facebook pagina aangemaakt tegen de gasboringen:

MONK (en dus ook PB Mildam) kiest een andere weg: wij proberen nu de gemeente intensiever te betrekken bij de gaswinning, enerzijds door te vragen aanwezig te zijn bij het maandelijks overleg van MONK met Vermilion, anderzijds door de raad te adviseren het mandaat voor de zeggenschap over de gaswinning terug te vragen van B&W waar het al meer dan een jaar geleden aan was weggegeven. Op 6 maart zullen we een mail hierover aan de gemeente nader toelichten in de commissie Ruimtelijke zaken. De gemeente is inmiddels zelf ook begonnen met informatievoorziening over de gaswinning: https://www.heerenveen.nl/actueel/gaswinning-onder-heerenveen/. Vragen? Mail me! wnijlunsing@gmail.com