Blog: 16 februari 2017 II

De compressorplannen bij Mildam

Vanaf 16 feb liggen de gedetailleerde compressorplannen (42 documenten) ter inzage in het gemeentehuis van Wolvega. MONK heeft ze digitaal rechtstreeks van Vermilion ontvangen. De plek waar nu de pijpjes uit de grond steken wordt verdubbeld in oppervlakte en er komen vier bouwwerken op te staan tot 5 m hoog. Ze blijven er 15 jaar lang zacht zoemend staan. Op 25 november is daar al over bericht in dit weblog. Bijgaand wat foto’s en tekeningen. Wie meer wil mag contact opnemen met ondergetekende. Er kan natuurlijk een zienswijze worden ingediend op dit plan. MONK ziet voorlopig geen mogelijkheid dit te doen al zijn er natuurlijk zorgen over de ruimtelijke inpassing van een 5 m hoog vrijstaand gebouw in de weilanden en over het te verwachten geluid. Positief puntje is wel dat de constructie zo wordt veranderd dat een ongeluk zoals in nov 2015 niet weer te verwachten valt.

De rode lijnen zijn de gasleidingen, de zwarte lijnen zijn de afstanden tot de dichtstbijzijnde huizen (ca 400 m). De rode cirkels zijn 100 lijnen. Op de gevelwanden wordt max 30 dB verwacht.