Blog: 19 december 2016

Gas onder Skoatterwâld wordt nu gewonnen

Afgelopen zomer is weer naar gas geboord in Langezwaag. In deze derde boring is 119 miljoen m3 gas aangetoond, waarmee het hele gasveld nu 460 miljoen m3 meet. Het veld produceerde al gas en zal dit uit de drie putten 10 jaar lang blijven doen. Vermilion verwacht dat de bodemdaling tot 2 cm beperkt blijft en in die 10 jaar wordt bereikt. Dit geldt voor het meest roze gebied op bijgaand kaartje. Het gas wordt via een pijp naar Garijp vervoerd en daar uitgeleverd aan de Gasunie. Wie in Garijp wil kijken is welkom op een excursie op 6 januari. Graag via ondergetekende aanmelden, dan krijg je de nadere gegevens. Van dit verhaal bestaat ook een uitgebreider persbericht (3 pag pdf) dat je via mij kunt ontvangen: wnijlunsing@gmail.com

kaartje webblog gas dec2016