Blog: 25 november 2016 II

Spill Mildam: eindelijk duidelijkheid

Eindelijk is ons duidelijk geworden wat de aanleiding en de oorzaak was van het ongeluk in Mildam op 30 november 2015.

De aanleiding was eigenlijk heel simpel: door harde wind is een lang en van boven open peilglas van een van de drie vloeistofcontainers voor opvangen van de reinigingsvloeistof die eigenlijk geborgd cq vast gelast had moeten zijn maar dat niet was, scheef gezakt van verticaal naar horizontaal. Zo kon de vloeistof in die container ongehinderd en ongemerkt weglopen.  Die fout in de huurcontainers had vooraf vastgesteld moeten worden maar is over het hoofd gezien.

De oorzaak was/is dat de constructie van de gasleidingen ter plekke heel ongebruikelijk en inadequaat is. In een van de aanvoerleidingen zit een vernauwing/flessenhals voor de afsluiter bij de pig receiver: de prop die periodiek door de leiding wordt geschoven om het condensaat/water mengsel te verwijderen en die er hier weer uit moet. Zo wordt ter plekke de reinigingsvloeistof opgevangen. Bij de bouw van de gascompressor zal deze constructie worden aangepast. De flessenhals wordt verwijderd en er komt nu een grote vaste liggende vloeistoftank die als buffervat gaat dienen voor het periodiek opvangen van de schoonmaakvloeistof.  Deze wordt niet meer ter plekke afgetapt maar gaat door naar Garijp waar betere faciliteiten aanwezig zijn.

De te trage communicatie werd veroorzaakt doordat aanvankelijk alle energie is gezet op het oplossen en zo klein mogelijk houden van het milieuprobleem. De organisatie werkte daarbij te weinig samen met de afdeling communicatie.  En Vermilion beschouwt het dan toch als uitmuntendheid dat ze nu alsnog open en eerlijk met ons hier over spreken. Ik laat dat nu even in het midden. We zullen nog een ppt ontvangen waarin het verhaal beschreven staat.