Blog: 23 maart 2017

Productiecijfers Langezwaag 1, 2 en 3 en de gemeenteraad

Op nlog.nl staan de productiecijfers van gas uit de drie putten in Langezwaag (en nog veel meer). Bijgaand een grafiek (onderaan het bericht) die ik ervan heb gemaakt. Conclusies:

  • De eerste put (blauwe staven) is gestart in mei 2013 en is nu bijna leeg na 192 mln m3.
  • De tweede put (de rode staven) begon in jan 2015 en is nu ook bijna op na 63 mln m3.
  • Put 3 (de twee groene staven helemaal bovenaan) is op 24 nov gestart en heeft eind 2016 al 7,7 mln m3 opgeleverd, ongeveer een miljoen euro voor Vermilion!
  • Er is dus nu (cijfers voor 2017 staan er nog niet op) al bijna 300 mln m3 van de ca 450 mln gewonnen. Als put 3 nog even doordraait is het ongeveer klaar!

Wie de onderliggende cijfers wil (ook met condensaat en water) mag zich melden.

De gemeente Heerenveen (B&W en raad) maakt inmiddels een heel scherpe bocht in haar standpunt. De gemeenteraad heeft op 20 maart twee moties aangenomen, een van het CDA over de zorgplicht van de gemeente die unaniem werd aangenomen en een van D66 die veel verder ging: na deze winning is het genoeg geweest in de gemeente. Alleen de VVD was tegen stopzetten met het argument van koude voeten. Dat deze winning geen perpetuum mobile is maar dat de Langezwaag bel maar voor twee weken gas levert voor Nederland was kennelijk niet bekend. Unaniem was de verontwaardiging over de slechte communicatie door Vermilion. De moties staan op de gemeentewebsite maar ik kan ze ook toezenden desgewenst. Verder laat de gemeente een second opinion onderzoek uitvoeren naar vragen zoals:

  • Is de te verwachten daling inderdaad 2 à 3 cm?
  • Wat is het effect van al die velden bij elkaar?
  • Maakt de snelheid van winning nog verschil?
  • Zijn er inderdaad geen trillingen te verwachten?
  • Etc.

Tot slot: op donderdag 23 maart is door de gemeente tussen 17 en 21 uur een inloop gepland in het Abe Lenstra stadion, ingang G. Vermilion, de commissie bodemdaling, Econmische zaken, het Staatstoezicht op de mijne en wij als MONKS (nu ook met Skoatterwâld) zijn er aanwezig voor gesprekken en discussies. Maak er gebruik van!