Vervanging straatverlichting

Deze week is ZIUT van start gegaan met het vervangen van verlichting in de woonstraten van Mildam zoals vorig jaar al is besproken.

Bijgaand een overzichtstekening en een overzicht van het toe te passen armatuur.

De gemeente heeft onlangs ook gesproken over de verlichting langs de Schoterlandseweg door Mildam.

Daarvan is op dit moment nog niet een concreet vervangingsplan. De gemeente is op zoek naar een passende armatuur voor de doorgaande weg en hebben hiervoor een proefarmatuur.

Dit energiezuinige LED armatuur gaat de gemeente Heerenveen tijdelijk plaatsen op een mast nabij De Hof van Schoterland.  Mildam en de gemeente kan dan kennis maken met dit armatuur en bekijken of dit past in het lichtbeleid van de gemeente en of het past in het straatbeeld.