Blog: 25 november 2016 I

Een gascompressor in Mildam

Vermilion gaat naast de Tjonger waar nu de buizen vanuit Oldelamer en Vinkega naar Garijp (en in de toekomst Nieuwehorne) al uit de grond steken een gascompressor bouwen. Het terrein wordt verdubbeld en er komen drie gebouwtjes bij: een transformatorhokje voor de stroom, een regelhokje met computers, een 5 m hoog compressorgebouw waar een electromotor een compressor met zuigers gaat aandrijven en een grote luchtkoelunit die met ventilatoren he gecomprimeerde gas (van 180 graden) weer gaat koelen. Ook het compressorgebouw wordt met ventilatoren gekoeld, er zal maar liefst max 40.000 m3 per uur doorheen blazen.  Doel is om de lage druk (15 bar) van de ene aanvoer (die nu al een tijdje stil ligt) gelijk te maken aan die van de andere (45 bar) en zo beide leidingen samen te kunnen voegen naar Garijp toe. De gebouwen krijgen een groen-grijze kleur maar worden niet van schaamgroen voorzien: het moet lekker doorwaaien. Drie geluidsbronnen (de gasbuizen zelf, de ventilatoren van het hete gas en de compressor) zullen max 30 dB produceren op de dichtstbijzijnde gevels: de boerderijen op de Ottersweg en de Geele Bosch. Het complex wordt op afstand bediend vanuit Harlingen. Bij calamiteiten gaan alle kleppen automatisch dicht, zodat er geen gas meer in of uit kan. Onderhoud bestaat uit periodiek olie verversen. Risico’s zijn brand en explosies. Er is geen automatische blusinstallatie aanwezig. De vergunningen zijn al aangevraagd en staan binnenkort open voor reacties. De installatie zal medio volgend jaar worden opgebouwd en dan circa 15 jaar in bedrijf blijven of zoveel langer als er gas wordt gewonnen uit de diverse velden.

Tja, wat moet je hier van zeggen? Het bedrijf heeft haar eigen keuzes gemaakt voor een compressor in plaats van leidingverdubbeling, voor dit type in plaats van een venturi/eductor, voor de wijze van inpassing, voor de acceptatie van het veiligheids- en geluidsniveau. Plaatselijk belang is ingelicht en er kan nog een informatie avond komen waar ook het verhaal van Nieuwehorne naar voren komt. Het bestemmingsplan wordt iets aangepast aan de nieuwe maat en er is een bouwvergunning nodig, maar verder hoeft er niet veel te gebeuren. Eea is niet MER plichtig. Ik had het nog wel van belang gevonden als de alternatieven tegen elkaar waren afgewogen, maar dat is allemaal al intern gebeurd. Ik hoop maar dat het wat meevalt allemaal.