Enquête energietransitie Gemeente Heerenveen

De gemeente Heerenveen wil ook graag weten of u behoefte heeft aan informatie en advies over de energietransitie en hoe u dat het liefst georganiseerd ziet. Als gemeente willen we onze inwoners en ondernemers namelijk graag ondersteunen bij de energietransitie. Wij hebben adviesbureau Noordtij gevraagd om dat uit te zoeken.

Wat betekent de energietransitie voor u? Waar vindt u informatie?
In de toekomst moet iedereen in Nederland overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. We noemen dit de energietransitie. De energietransitie geldt ook voor inwoners en ondernemers in gemeente Heerenveen en heeft gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit. Maar wat betekent het en hoe doe je dit? Wat zijn logische stappen?

We hebben een digitale vragenlijst gemaakt waarin u aan kunt geven wat uw ideeën zijn. Er is een vragenlijst voor inwoners en één voor ondernemers. Beide vragenlijsten zijn tot 8 april te vinden via onze website. Invullen kost slechts 10 tot 15 minuten en de vragenlijsten zijn anoniem. www.heerenveen.nl/vragenlijstenergie