Goed (te) zien!

Voor automobilisten staan er waarschuwingsborden langs de weg die attenderen op het belang van goeie verlichting. Dat geldt minstens zo hard voor fietsers. Onze wijkagent Peter van Harten helpt een handje: in dit donkere jaargetij gaat de politie weer controleren op het niet voeren van fietsverlichting. Zorg dat u zichtbaar bent in het donker!