Kap bomen rand Puntersbosje Wissel- Van Aylvalaan

Zoals afgesproken op de buurtbijeenkomst op 12 juli jl. over de toekomst van het Puntersbosje, zou de gemeente contact opnemen met Groener Mildam zodra er plannen zijn voor de kap van bomen in dit bosje.

Kap bomen aan de rand
De gemeente wil graag komende winter en vóór de herbestrating volgend jaar een aantal overhangende bomen aan de rand van het bosje, die een gevaar voor de huizen kunnen gaan vormen, kappen.

Overleg gemeente – vertegenwoordiging omwonenden
Daarop is door Groener Mildam een bijeenkomst op locatie georganiseerd op woensdagochtend 5 december voor overleg tussen Hanneke Huisman en Hendrik Kromkamp van de gemeente Heerenveen en enkele omwonenden over welke bomen gekapt mogen worden en welke niet.

Gele stip
Men was het vrij snel met elkaar eens en in een rondgang om het bosje zijn een aantal bomen gemerkt met een gele stip. Deze bomen zullen komende winter gekapt gaan worden.

Er is besloten om eerst te kijken welk beeld deze kap aan de randen voor het bosje geeft, voor in een tweede fase besloten wordt of er bomen die meer in het midden staan, moeten worden gekapt om weer een mooi en verzorgd bosje te creëren met een goede gelaagdheid van ondergroei en bomen.

Tevens is besloten om de grasstrook aan de oostkant (zonder bomen) te laten verschralen en alleen de buitenste strook komend seizoen te maaien. Brandnetels kunnen eventueel worden uitgetrokken. Misschien kunnen er bollen geplant worden, maar dit wordt meegenomen in het herbestratingsplan voor de Wissel.

Yvonne Meesters,
Namens Groener Mildam