Informatieavond Zonneweide

Informatieavond Zonneweide woensdag 27 november (19.30 uur)

Er is een initiatief om bij Mildam een zonneweide aan te gaan leggen. Op deze informatieavond worden de inwoners van Mildam en Katlijk geïnformeerd over het initiatief en tevens over de mogelijkheden voor de beide dorpen om in het project deel te nemen.

Naast de initiatiefnemer, zullen ook de Energiewerkplaats Fryslân, de gemeente en de Energiewerkgroep Mildam – Katlijk aanwezig zijn.

Als u van plan bent op de 27 ste naar de informatieavond te komen, dan is het verzoek om dat per e-mail pbmildam@hotmail.com  door te geven.

In de uitnodiging en de toelichting vindt u meer informatie

 

De Energiewerkgroep Mildam – Katlijk

 

Waarom overstappen naar duurzame energie

De winning en het gebruik van fossiele energie zorgen voor veel schade aan natuur en milieu en de gezondheid van de mens. Het bekendste probleem is de uitstoot van CO2, waardoor het klimaat verandert (opwarming van de aarde, stijging van de zeespiegel en vaker extreem weer). Bovendien raken die fossiele energiebronnen op.
De energietransitie, de omschakeling naar duurzame energie, moet ervoor zorgen dat die klimaatverandering zoveel mogelijk wordt afgeremd en dat we ook op de lange termijn nog onze huizen kunnen verwarmen.

Zonnepanelen kunnen een grote rol spelen in de energietransitie: de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en aardwarmte). Verreweg de meeste energie die we verbruiken is nog altijd afkomstig uit olie, aardgas en steenkolen. Verwarmingen van woningen, kantoren en bedrijven, het verkeer en elektriciteitscentrales draaien op fossiele energie.
De afspraken over de energietransitie in Nederland zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord.

In juli 2018 hebben bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden in Nederland concrete afspraken gemaakt over de maatregelen die nodig zijn om de CO2-uitstoot te verminderen. De doelstelling van het akkoord is om tussen nu en 2030 de uitstoot van CO2 met 49% te verminderen. In 2050 moet Nederland helemaal CO2-neutraal zijn. 

Zonnepanelen en de warmtepomp zullen hoogstwaarschijnlijk een hoofdrol krijgen in de totstandkoming van de energietransitie, maar ook andere technieken zullen over een paar jaar een grote bijdrage leveren aan een duurzame woning. 

Iedereen kan daar nu al mee aan de slag, want de energietransitie begint met isoleren en besparen. Energie die wordt bespaard hoeft niet te worden opgewekt.

De energietransitie kost geld
De energietransitie is niet gratis. De overheid, het bedrijfsleven en de burger zullen in de buidel moeten tasten om de maatregelen te betalen. Hoeveel, is op dit moment nog niet te zeggen. Het Klimaatakkoord geeft daar al wat meer duidelijkheid over, maar ook daarin staat niet precies welke maatregelen mensen moeten nemen, wanneer en wat de kosten zullen zijn.
De rekening voor de energietransitie zal zeker voor een flink deel bij de burger terechtkomen, maar de overheid zal waarschijnlijk wel een handje helpen, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies. Overigens zijn die subsidies er nu ook al, bijvoorbeeld voor zonnepanelen en warmtepompen.
Een klimaatneutraal huis heeft een véél lagere energierekening.

Voorlichtingsavond zonneweide 27112019