Preventieteam Oudeschoot, Mildam & Katlijk

Preventieteam 4b, Oudeschoot, Mildam & Katlijk

In elk gebied binnen de gemeente Heerenveen vind je een preventieteam. In elk team zit een jongerenwerker, opbouwwerker, VSP-er (medewerker vrijwilligers servicepunt), jeugdverpleegkundige en wijkmaatschappelijk werker. Het preventieteam ondersteunt inwoners met vragen die zij in het dagelijks leven tegenkomen.

Wij gaan gebiedsgericht te werk: dichtbij de inwoners, dichtbij de organisaties, dichtbij mogelijke oplossingen. Eigen kracht staat centraal, wat betekent dat inwoners van de gemeente Heerenveen zoveel mogelijk zelf aanpakken en oplossen, vaak met hulp van familie, vrienden of buren.

De medewerkers van de diverse organisaties werken samen om elke vraag zo snel en volledig mogelijk te beantwoorden. Wij werken o.a. samen met de Meitinkers en hebben korte lijntjes met de thuiszorg. Het preventieteam heeft een preventieve taak. Dit betekent dat we problemen van bewoners vóór willen zijn om zo de sociale infrastructuur te versterken. Juist ook nu in Coronatijd die iedereen treft en grote invloed heeft op ieders lichamelijk, geestelijk en maatschappelijke gesteldheid. Dus als je denkt:

  • “Wat zijn de gordijnen daar overdag vaak dicht.”
  • “Hé, dat jongetje daar op straat, die zou toch op school moeten zitten?”
  • “Wat hebben we die oude mevrouw al lang niet meer in het buurthuis gezien.”
  • “Ik heb een mooi idee om iets voor een ander (terug) te doen in deze tijd”

Schroom niet om contact met ons op te nemen. Dit kan via Jannik Louwes, opbouwwerker Caleidoscoop tel: 06-5232 6659. Hij zorgt ervoor dat uw vraag/idee/verhaal bij de juiste persoon terecht komt.  We zijn regelmatig aanwezig in ons werkgebied, te voet of op de fiets. Spreek ons gerust een keer aan, we gaan graag met je in gesprek!