Resultaten Energie Enquête

Een paar jaar geleden hebben we een nieuwe dorpsvisie opgesteld. Eén van de onderwerpen die daaruit naar voren kwam, betrof duurzaamheid en duurzame energie.
Afgelopen jaar is een werkgroep (inclusief een aantal mensen uit Katlijk) gestart om hier informatie over te verzamelen en de mogelijkheden te inventariseren.
Voordat we als werkgroep verder willen gaan, leek het ons goed om eerst na te gaan in hoeverre dit onderwerp leeft in Mildam.

Hoewel de respons niet heel erg hoog was (13%), denken we dat we genoeg informatie hebben om een beeld te vormen van de huidige situatie en daar verder mee te kunnen.
In de Brêge van zomer 2019, is een samenvatting van de uitkomsten van de enquête gepubliceerd. Hier leest u de gehele rapportage.