Stormschade in de buurt

Op 4 juni was het raak: het ‘bomengewelf’ aan de Schoterlandseweg dat vanaf de A32 een majestueuze entree van Mildam inluidde, is gesneuveld. Alleen al aan de weg zelf braken ruim 20 bomen als lucifershoutjes af. Jeep Huisman: “It hat er sûnt 1972 net mear sa mâl om tagien as dizze nacht!

Jeeps gazon en visvijver veranderden in één nacht in een ravage

De parkeerplaats net over de Prinsenwijk lag vol bomen en takken, en de Calamiteitendienst zette meteen de weg af om er te ruimen en te verzagen. Meteen aan de Mildamsterkant van de Prinsenwijk – die daar onzichtbaar onder de Schoterlandseweg door gaat – ligt het ‘huis met de hoge heg’. Het is het paradijsje van Jeep Huisman die er sinds het overlijden van zijn broer in 2017 alleen woont. Het huis is intact gebleven, maar de achtertuin is een woestenij geworden, de ravage is niet te overzien. Zo viel een eeuwenoude populier dwars door de tuin en kletste en passant de meeste vissen in de vijver dood. Met zijn diabetes en 75 jaren op de teller kan Jeep het ruimen niet alleen af, maar gelukkig biedt ex-buurman Sies Siebenga de helpende hand met groot materieel van de Oranjehoeve. Jeep herinnert zich de stormen van 1972 nog en vreest dat het nog wel zal duren voor de tuin weer wat wordt.

Het noodweer was een gevolg van onweer – botsende warme en koude luchtlagen – met ‘valwinden’. Zo’n valwind is een krachtige koude luchtstroom vanuit een bui die samen met de neerslag de grond bereikt. Het ‘gewone onweer’ op 4 juni werd daardoor overstemd door het gebulder van de wind en Jeep zal niet de enige zijn geweest, die bibberend in bed lag. Zeer krachtige windstoten raasden ook achter Oranjehoeve langs en legden moeiteloos een strook sparren van 50 meter breed in één keer plat. Aan de IJntzelaan waren diverse bomen omgelegd – die het jonge vee gelukkig nèt misten. Het weer in juni wordt als ‘wisselvallig’ voorspeld, ergo: ‘wordt vervolgd’.
Dat er overal in Friesland sprake was van wateroverlast en stormschade laat de Leeuwarder Courant zien.