Bewegen voor jong en oud ontvangt bedrag van Rabobank Coöperatiefonds

Bewegen voor jong en oud heeft een bijdrage gekregen van € 6.500,- vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Dit bedrag is bestemd voor duofiets en het realiseren van een zwemtrap bij de kano opstapsteiger in de Tjonger. Deze steiger zal voor de zomer aangelegd worden.  Met de zwemtrap kan iedere zwemmer (jong en oud) gemakkelijker uit het water komen.

Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank; een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.

Op de foto vlnr Wiebe Nijlunsing, Aly Klasema en dhr.Renes van de Rabobank