Wat gebeurt er in Mildam?

Jaarvergadering 10 maart
Op de digitale jaarvergadering is afscheid genomen van Adri Sluis en Wiebe Nijlunsing en zijn Iris Maria Oosterwegel, Immie Jonkman en Ivo van Stoltz als nieuwe bestuursleden benoemd; we zijn dan ook erg blij dat we nu weer helemaal op sterkte zijn.

Omdat deze jaarvergadering  erg sober was, hopen we na de zomer (wij gaan ervan uit dat het dan weer kan) een echte ledenbijeenkomst te organiseren.

Piipskoft
Helaas lag Piipskoft lange tijd stil. Wanneer het wel weer door kan gaan is ook nog niet bekend. Zodra het weer kan, dan gaat Piipskoft ook weer van start en dan zullen we u dat laten weten.

4 mei herdenking
Ook de 4 mei herdenking zal dit jaar weer zonder publiek plaatsvinden. Samen met PB Katlijk zoeken we weer naar een passende oplossing. Op onze website en op de Facebookpagina van Mildam wordt zo spoedig mogelijk meer bekend gemaakt.

Mildam Zaait
Op 26 juni is ‘Mildam Zaait’ weer gepland. Zoals vanouds op het speelveld. Iedereen is dan welkom met stekjes, zaden, eigen gemaakte producten etc. Zodra er meer zekerheid is of het kan doorgaan wordt dit via posters in ons dorp en via de website en op Facebook bekend gemaakt.

Dorpsfeest
Helaas zal dit jaar het dorpsfeest wederom niet doorgaan in verband met de Corona maatregelen. Door de gemeente worden maar zeer beperkt vergunningen verstrekt waarbij zodanige restricties worden gesteld dat het voor het bestuur van De Bleddeteppers niet mogelijk is om binnen deze kaders een mooi feest te organiseren. Helaas het is nu niet anders, volgend jaar beter.

En verder
De Energiewerkgroep Katlijk-Mildam heeft de afgelopen tijd helaas ook weinig kunnen doen. Er zijn een aantal warmtescans gedaan. Na de zomer kan de werkgroep hopelijk weer aan de slag; onder andere door samen met u te bekijken hoe we Mildam kunnen verduurzamen.

Vrijwilligers gezocht; bij het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten is extra hulp vaak welkom. Wilt u ook wat voor uw dorp doen, stuur een mail naar pbmildam@hotmail.com

 Met vriendelijke groet,
Bestuur PB Mildam