De Eikenprocessierups

Vanaf half april verwachten we de eikenprocessierups weer in Heerenveen. Op een aantal locaties en langs drukke routes waar verhoogde kans op overlast is, worden maatregelen om het risico hierop te verkleinen. Dit wordt gedaan door biologische bestrijding met nematoden.

Eikenprocessierups en preventieve bestrijding
Preventieve bestrijding is bestrijding voordat de rupsen overlast veroorzaken.
De eikenprocessierups is de larve van de eikenprocessievlinder. De brandharen van deze rups kunnen gezondheidsklachten veroorzaken. Langs drukke routes, bij drukbezochte locaties, scholen, kinderopvang en dergelijke is het risico op overlast het grootst. Daarom nemen we bij 11 drukke locaties /wegen extra maatregelen. Dat betreft ook de bomen in uw woonomgeving.
Hoveniersbedrijf Timmerman start na 15 april met het preventief bestrijden van de rupsen. Het exacte tijdstip is afhankelijk van het weer.
Bij deze biologische bestrijding wordt een middel met nematoden in de eiken langs de weg gespoten. Deze behandeling wordt na 1 á 2 weken herhaald. Op deze manier wordt de rups gedood voordat hij overlast kan veroorzaken.
We verwachten op deze locaties aanzienlijk minder rupsen, maar overlast kan niet volledig worden voorkomen.

Voor meer informatie:  bewonersbrief nematoden 2021