Pompoenenwedstrijd

HOE GROOT IS DE UWE

Kreeg u op Koningsdag bij ‘Mildam Zaait’ ook een zakje met 2 pompoenpitten van de eetbare Jack O’Lantern ? Dan levert u op 15 september bij Mildam Oogst vast uw beste opgekweekte pompoen in voor de wedstrijd. Mildam Oogst is onderdeel van de PLUSmienskipsdei die in Mildam, Katlijk en Bontebok plaatsvindt, en de pompoenenwedstrijd maakt daarvan deel uit.

De pompoenenwedstrijd is een activiteit in Mildam waaraan ook inwoners van de drie dorpen mogen meedoen. Daar zijn dezelfde zakjes met 2 pitten en heldere instructies verspreid. Een ‘groene’ jury beoordeelt wie de dikste, zwaarste en mooiste pompoen uit de zaden heeft opgekweekt. Diegene krijgt als winnaar – naast eeuwige roem – ook nog een  prijs mee naar huis.

Tussen 11 en 15 uur kan men zijn pompoen laten beoordelen door een jury, bestaande uit Dick Nooteboom van zadenleverancier it Hummelhûs, Ina Jabsen van Galen en Nanne Kroes. Om half 4 maakt de jury de winnaar bekend en daarna mag men de eigen pompoen weer meenemen. Een ijverige keukenploeg heeft namelijk al vegetarische soep gekookt met andere pompoenen…
Het is de bedoeling deze gezamenlijk te eten in De Herberg in Katlijk met ambachtelijk Mienskipsbrood van Jesper van Veen. Daar zijn de drie verbonden dorpen aanwezig om mee te maken wie uit ieder dorp wordt uitgeloot om de lucht in te gaan. Bij goed weer stijgen deze mensen in een luchtballon op die tegenover de Herberg klaarstaat voor een tochtje van een uur. Zo kunnen zij de mienskip in en tussen de dorpen eens in een ander perspectief beleven.

Hoe leuk ook, bewerkte pompoenen doen NIET mee!