Categorie: Nieuws

Resultaten Energie Enquête

Een paar jaar geleden hebben we een nieuwe dorpsvisie opgesteld. Eén van de onderwerpen die daaruit naar voren kwam, betrof duurzaamheid en duurzame energie. Afgelopen jaar is een werkgroep (inclusief een aantal mensen uit Katlijk) gestart om hier informatie over

Terugblik 4 mei herdenking

Zaterdagavond 4 mei vond onder veel belangstelling weer de jaarlijkse dodenherdenking in Katlijk plaats. Ook dit jaar weer georganiseerd door de plaatselijk belangen van Katlijk en Mildam. Voorzitter Harm Wierda van PB Katlijk verzorgde het welkomstwoord en er was muziek

Lopers voor rollers 12 juni 2019

Senioren zien ze vliegen!

De jaarlijkse dagreis voor alle 55+’ers uit Katlijk en Mildam op donderdag 9 mei ziet er weer spannend uit! Om half 10 vertrekt een bus van Dalstra vanaf Hof van Schoterland naar Seniorenochtend is maandelijks in het Trefpunt, en jaarlijks

Zwemmen op eigen risico

De strandwacht had er nog zo voor gewaarschuwd: niet oververhit in koud buitenwater springen! Maar als Pasen en Pinksteren toch op één dag kunnen vallen, is niets onmogelijk. Lara van net 7 – maar wel met 3 zwemdiploma’s – sprong

Wie wil de nieuwe plasticscheider van Omrin in Heerenveen eens bekijken?

Sinds begin dit jaar is een nieuwe scheidingsinstallatie in gebruik voor het grijs afval in de gemeente Heerenveen. Wethouder Jaap van Veen heeft op onze jaarvergadering aangeboden daar een excursie heen te maken om een en ander zelf te zien

Koningsdag; vrijmarkt & Mildam Zaait

Zo langzamerhand een traditie; vrijmarkt in combinatie met Mildam zaait op Koningsdag op het parkeerterrein aan de Wissel.  

Muziekliefhebbers in Mildam

Achter iedere voordeur van Mildam zit een verhaal. In B&B ’t Boekehaagje aan de Schoterlandseweg zit dan ook nog eens muziek. Op 7 april was er weer een huiskamerconcert in huis en tuin. De Heerenveense Courant kwam mee luisteren en

Steek de vlag uit op 12 april!

Ruim 70 jaar geleden – om precies te zijn: 74 jaar – hielden de Mildammers begin april de adem in. Wanneer zouden de geallieerden ons dorp bereiken en bevrijden? Ze rukten op vanuit het zuiden

Uitnodiging Jaarvergadering 16 april

——————————————————————————————————————————– Uitnodiging Jaarvergadering Plaatselijk Belang Mildam Dinsdag 16 april 2019 Hof van Schoterland te Mildam Let op: aanvang 19.30 uur 1. Opening en vaststellen van de agenda 2. Verenigingszaken: •   Notulen Jaarvergadering 2018 •   Verslag van de penningmeester

Top