Zomerfeest Katlijk Mildam 2020 gaat niet door!

Zomerfeest Katlijk Mildam 2020 gaat niet door!

Gelet op de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft het bestuur het moeilijke besluit moeten nemen om dit jaar het zomerfeest af te gelasten. We vinden dit ontzettend jammer, maar aangezien een gedegen voorbereiding niet meer mogelijk is plus een wereld vol onzekerheden, kunnen wij helaas niet anders dan concluderen dat het maatschappelijk niet verantwoord is om het feest te laten plaatsvinden. De gezondheid en veiligheid van onze bezoekers, vrijwilligers, sponsoren, bands en alle andere betrokkenen staat voorop.

In 2021 zijn wij terug en hopen we er samen met jullie een prachtig feest van te maken!

Zet dan ook alvast 17 – 20 juni 2021 in de agenda!

Hulp nodig? We brengen je graag in contact!

Hulp nodig? We brengen je graag in contact!

Heb je ergens hulp bij nodig vanwege de gevolgen van het Coronavirus? Denk bijvoorbeeld aan hulp bij vervoer, boodschappen doen, de hond uitlaten of medicijnen ophalen. Of heb je behoefte aan contact? Laat het ons weten, misschien kunnen we helpen.

Iemand anders aanmelden voor hulp mag natuurlijk ook.

Bereikbaarheid

Bel naar het algemene telefoonnummer van Caleidoscoop: 0513-629090 of mail naar info@caleidoscoopheerenveen.nl. We brengen je in contact met de juiste persoon. We zijn van maandag t/m donderdag bereikbaar tussen 09.00 en 13.00 uur.*

We horen graag van je!

*Caleidoscoop volgt de richtlijnen van het RIVM. Ons hoofdkantoor aan de Weegbree 72 en jongerencentrum Casa zijn gesloten voor bezoekers. Onze medewerkers werken vanuit huis en zijn daarom (tijdens werktijden) telefonisch en per mail bereikbaar. Dank voor je begrip.

Laten we de krachten bundelen

Meedoen op maat aan de samenleving is de beste vorm van preventie. Maar wat als die samenleving tijdelijk stilligt door een crisis van ongekende omvang? Ook dan zijn we er voor elkaar. Met creatieve oplossingen, slimme omwegen en vooral heel veel goodwill van de mensen om ons heen.

De komende weken probeert Caleidoscoop het overzicht te bewaren in alle hartverwarmende initiatieven die worden opgezet. Soms groot en landelijk, soms klein en lokaal. Alles doet ertoe. Dit doen we niet om het wiel opnieuw uit te vinden, maar om hulp en aanbod bij elkaar te brengen.

Want online wordt heel veel hulp aangeboden, maar niet iedereen (en dus ook niet alle hulpvragers) is digitaal vaardig en kan hier dus gebruik van maken. Het Vrijwilligers Servicepunt (VSP) bemiddelt tussen vraag en aanbod en brengt aanbieders en hulpvragers bij elkaar.

Het brede netwerk van Caleidoscoop zetten we in om initiatieven en ideeën te bundelen, we brengen vraag en aanbod bij elkaar wanneer dat niet vanzelf ontstaat.

Meer weten?

Op www.caleidoscoopheerenveen.nl/corona vragen we je aandacht voor de niet aflatende stroom van hartverwarmende initiatieven. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. Doe er je voordeel mee!

Bericht aan alle leden van de Soos Katlijk/Mildam

Beste leden,

Naar aanleiding van de commotie rond het corona-virus willen we jullie op de hoogte stellen van de veranderingen van enige activiteiten die de komende weken op ons programma staan.

Na overleg binnen het bestuur hebben we moeten besluiten om de laatste soosmiddag van 7 april a.s. niet door te laten gaan, voor ons was dit een moeilijke beslissing, maar gezien de omstandigheden leek dit ons wel de beste beslissing. Heel jammer dat het niet doorgaat, maar we hopen dat de maatregelen die nu door de regering zijn genomen de uitbreiding van het virus zullen indammen. Lees meer ›

Japanse duizendknoop grondig verwijderd.

Aan de Molenlaan stond tot voor kort een enorme plant van de Japanse duizendknoop. Stond – want sinds kort gaapt hier een enorm gat in de grond.  Als onderdeel van de reconstructie van Mildam Noord  is de struik met wortel en tak verwijderd. De grond wordt afgevoerd naar de vuilverbranding en er komt schone zwarte aarde voor in de plaats.
Lees meer ›

Geen Royal Canadian Dragoons op 14 april in Mildam

 

Jammer genoeg zal de viering van 75 jaar bevrijding in Mildam op 14 april niet doorgaan wegens de Corona-crisis.

Evenementen uitgesteld

Met de recente ontwikkelingen rondom het ‘corona virus’ heeft de organisatie van ‘De twa Doarpen’ na rijp beraad besloten dat het onverantwoord is om de uitvoeringen welke gepland stonden voor komende vrijdag en zaterdag door te laten gaan:

De uitvoeringen van vandaag, vrijdag 13, en morgen, zaterdag 14 maart a.s. gaan NIET door.
Er zijn twee nieuwe datums gekozen: vrijdag 17 en zaterdag 18 april 2020.

 

Ook NL Doet gaat morgenochtend niet door en wordt uitgesteld, datum nog niet bekend

Bestrijding Eikenprocessierups

Je zou er jeuk van krijgen: een bericht over eikenprocessierupsen. Misschien heb je er zelf vorig jaar ook wel last van gehad. En na deze warme winter kunnen we ze dit jaar zeker weer verwachten.

De rupsen hebben brandharen die bij mensen en ook bij dieren hevige jeuk kunnen veroorzaken. Zelf heb ik dat vorig jaar ook mogen ervaren. Waarschijnlijk door het fietsen op fietspaden met eikenbomen waar de vlinders een voorkeur voor hebben om eitjes in te leggen. Welke later een nest vol met rupsen vormen. Je ziet de nesten alleen als je goed omhoog kijkt in een boom. De rupsen worden kleine nachtvlindertjes. De rupsen zelf hebben vele haartjes die ze verdedigt tegen dieren die graag rupsen eten. Maar de afgelopen jaren is de hoeveelheid nesten met deze rupsen erg toegenomen.

Ze komen aan de naam omdat ze voorkeur hebben voor eikenbomen en ze kruipen achter elkaar aan als in een processie. Bestrijding van de eikenprocessierups is lastig en kost veel tijd. Met flinke “stofzuigers” kan een nest uit een boom worden gezogen. Maar er zijn teveel bomen met de rupsen om dat te doen. Natuurlijk zijn er ook chemische en biologische bestrijdingsmiddelen maar die doden ook alle andere insecten.

Natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups
Daarnaast heb je ook natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Dit is niet alleen een veel goedkopere oplossing maar ook beter voor de natuur. Deze natuurlijke vijanden zijn: vogels, vleermuizen en sluipwespen. Vooral koolmezen en pimpelmezen eten de eikenprocessierupsen. De harige exemplaren worden door de koolmezen ‘gepeld’ en dan over de 8 tot soms wel 14 mezenjongen verdeeld. In twee weken tijd eet een mezenjong zo’n 800 rupsen. Dat tikt aan!

Nestkasten ophangen
Om de vogels te helpen met nestgelegenheid kun je zelf een nestkast ophangen welke geschikt is voor een koolmees of pimpelmees.
Nestkast koolmees:
invlieg gat: 3.2 cm, ophanghoogte: 2-3 meter. Twee koolmees kasten minimaal 10 meter uit elkaar


Nestkast pimpelmees:
invlieg gat 2.8 cm, ophanghoogte: 2-3 meter, afstand van koolmees kast minimaal 3 meter

Poekie zal het vast ook interessant vinden. Je kan de vogels tegen katten  beschermen door een oude emmer om de stam van de boom te doen op een hoogte van zo’n 1.75 meter. Katten kunnen nl. hoog springen.

Schoonmaken: de nestkast moet in de herfst worden leeg gehaald en met heet water schoon boenen. Winters is het een ideale plek voor de vogels voor de nacht en als bescherming.

Naast dat je de natuur een handje helpt is het ook erg leuk om vogels te volgen in de tuin of in de buurt.

Heb je nog vragen stuur dan een mail aan:
Lutske Visser via secretaris@vwho.nl van de vogelwacht Heerenveen-Oranjewoud

Nieuwsbrief EWG – Weten hoe energiezuinig uw woning is?

Medio 2018 zijn een aantal mensen uit Mildam begonnen met een Energiewerkgroep. Het onderwerp duurzaamheid en duurzame energie was in de dorpsvisie van PB Mildam benoemd als belangrijk onderwerp. Daarnaast viel de actualiteit van dit onderwerp niet te ontkennen en lazen we over de vele energiecoöperaties in Friesland. Was dat misschien ook iets voor ons? In Katlijk bleken dezelfde vragen te leven waardoor de Energiewerkgroep werd uitgebreid.

Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder, hebben we in Mildam een energie-enquête uitgevoerd en zijn we veel wijzer geworden. Maar concreet is er nog niets veranderd in Katlijk-Mildam. Dat dit wel staat te gebeuren, lijkt bijna onvermijdelijk. Dat willen we met elkaar en in goed overleg doen.

Om u hier beter bij te betrekken en vaker te informeren, starten we nu met deze nieuwsbrief.
Het streven is om elke paar maanden een Nieuwsbrief uit te brengen.

Nieuwsbrief EWG Feb2020

Bomenkap van Aylvalaan en Dobbe

Hierbij willen wij u informeren over de geplande bomenkap in het kader van de herinrichting
van uw wijk. Hiervoor is een kaartje van de te kappen bomen toegevoegd.

Zie beide bijlagen:

20200213 Bomenkap Van Aylvalaan

20200213 Dobbe Mildam

De Royal Canadian Dragoons komen 14 april naar Mildam!

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding komt dinsdagochtend 14 april a.s. rond 11.15 /11.30 tot 12.00 uur een groep veteranen 1) van het Regiment Royal Canadian Dragoons met hun partners Mildam bezoeken. Zij komen speciaal naar Mildam om een impressie te krijgen van de brug over de Tjonger waar dit Regiment destijds gestreden heeft om Fryslân te bevrijden.

En om met dorpsbewoners, die de strijd destijds op 12 april mee hebben gemaakt of er verhalen of foto’s over hebben, ervaringen uit te wisselen. Belangstellende dorpsbewoners zijn van harte welkom. Van de Tjongerschool is een groep leerlingen aanwezig om met de veteranen in gesprek te gaan aan de hand van een aantal vragen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen ontvangen de Canadese gasten in Hof van Schoterland en heten de leerlingen en dorpsbewoners welkom. Dan houdt een van de veteranen (kolonel Peter Atkinson) van het Regiment Royal Canadian Dragoons een toespraak in het Engels. We helpen elkaar wel met vertalen.

Programma

In overleg met het bestuur van PB Mildam en een leerkracht van Openbare Basisschool Tjongerschool ziet het programma met de gemeente er – onder voorbehoud – als volgt uit:

11.15 uur Inloop bij Hof van Schoterland

11.30 uur  Ontvangst veteranen Regiment Royal Canadian Dragoons

Welkomstwoord door burgemeester Tjeerd van der Zwan

11.45 uur  Toespraak door gepensioneerde kolonel Peter Atkinson

12.00 uur  Uitwisselen vragen van basisschoolleerlingen + foto’s en verhalen van dorpsbewoners en veteranen

12.25 uur  Veteranen wandelen met college en PB naar de Tjongerbrug als herdenking

12.30 uur  Afscheid en vertrek

Na ontvangst van de veteranen worden met de aanwezigen – onder het genot van een kop koffie/thee of limonade met oranjekoek – herinneringen opgehaald en foto’s en verhalen gedeeld. Naast de toespraak van de kolonel en de vragenuitwisseling van leerlingen en dorpsbewoners kan men de opgehangen foto’s bekijken.

Aansluitend lopen de veteranen naar de brug over de Tjonger onder begeleiding van het college en PB Mildam. In Hof van Schoterland hangen we wat foto’s van 1995 op toen er een hele optocht in militaire voertuigen over de brug aankwam.

1995 – 50 jaar bevrijding Mildam
Bezoek van een colonne historische militaire voertuigen

 Oproep: Mocht u foto’s uit de oorlog in Mildam hebben of van 12 april 1995 dan stellen we het op prijs dat u ze (tijdelijk) beschikbaar stelt. Een mailtje naar PBMildam@hotmail.com is voldoende, wij nemen contact met u op voor het inscannen.

1) Deze groep van zo’n 45 gepensioneerde veteranen inclusief partners (slechts een van hen heeft in 1944-1945 in Nederland gevochten) is tussen 13 en 17 april 2020 in Nederland en toert langs slagvelden (battlefields), waar dat regiment heeft gestreden: ze bezoeken o.a. Arnhem, Burdaard, Dokkum, Leeuwarden en op 14 april Oldeholtpade en aansluitend Mildam.

 

Top