Japanse duizendknoop grondig verwijderd.

Aan de Molenlaan stond tot voor kort een enorme plant van de Japanse duizendknoop. Stond – want sinds kort gaapt hier een enorm gat in de grond.  Als onderdeel van de reconstructie van Mildam Noord  is de struik met wortel en tak verwijderd. De grond wordt afgevoerd naar de vuilverbranding en er komt schone zwarte aarde voor in de plaats.
Lees meer ›

Geen Royal Canadian Dragoons op 14 april in Mildam

 

Jammer genoeg zal de viering van 75 jaar bevrijding in Mildam op 14 april niet doorgaan wegens de Corona-crisis.

Evenementen uitgesteld

Met de recente ontwikkelingen rondom het ‘corona virus’ heeft de organisatie van ‘De twa Doarpen’ na rijp beraad besloten dat het onverantwoord is om de uitvoeringen welke gepland stonden voor komende vrijdag en zaterdag door te laten gaan:

De uitvoeringen van vandaag, vrijdag 13, en morgen, zaterdag 14 maart a.s. gaan NIET door.
Er zijn twee nieuwe datums gekozen: vrijdag 17 en zaterdag 18 april 2020.

 

Ook NL Doet gaat morgenochtend niet door en wordt uitgesteld, datum nog niet bekend

Bestrijding Eikenprocessierups

Je zou er jeuk van krijgen: een bericht over eikenprocessierupsen. Misschien heb je er zelf vorig jaar ook wel last van gehad. En na deze warme winter kunnen we ze dit jaar zeker weer verwachten.

De rupsen hebben brandharen die bij mensen en ook bij dieren hevige jeuk kunnen veroorzaken. Zelf heb ik dat vorig jaar ook mogen ervaren. Waarschijnlijk door het fietsen op fietspaden met eikenbomen waar de vlinders een voorkeur voor hebben om eitjes in te leggen. Welke later een nest vol met rupsen vormen. Je ziet de nesten alleen als je goed omhoog kijkt in een boom. De rupsen worden kleine nachtvlindertjes. De rupsen zelf hebben vele haartjes die ze verdedigt tegen dieren die graag rupsen eten. Maar de afgelopen jaren is de hoeveelheid nesten met deze rupsen erg toegenomen.

Ze komen aan de naam omdat ze voorkeur hebben voor eikenbomen en ze kruipen achter elkaar aan als in een processie. Bestrijding van de eikenprocessierups is lastig en kost veel tijd. Met flinke “stofzuigers” kan een nest uit een boom worden gezogen. Maar er zijn teveel bomen met de rupsen om dat te doen. Natuurlijk zijn er ook chemische en biologische bestrijdingsmiddelen maar die doden ook alle andere insecten.

Natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups
Daarnaast heb je ook natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Dit is niet alleen een veel goedkopere oplossing maar ook beter voor de natuur. Deze natuurlijke vijanden zijn: vogels, vleermuizen en sluipwespen. Vooral koolmezen en pimpelmezen eten de eikenprocessierupsen. De harige exemplaren worden door de koolmezen ‘gepeld’ en dan over de 8 tot soms wel 14 mezenjongen verdeeld. In twee weken tijd eet een mezenjong zo’n 800 rupsen. Dat tikt aan!

Nestkasten ophangen
Om de vogels te helpen met nestgelegenheid kun je zelf een nestkast ophangen welke geschikt is voor een koolmees of pimpelmees.
Nestkast koolmees:
invlieg gat: 3.2 cm, ophanghoogte: 2-3 meter. Twee koolmees kasten minimaal 10 meter uit elkaar


Nestkast pimpelmees:
invlieg gat 2.8 cm, ophanghoogte: 2-3 meter, afstand van koolmees kast minimaal 3 meter

Poekie zal het vast ook interessant vinden. Je kan de vogels tegen katten  beschermen door een oude emmer om de stam van de boom te doen op een hoogte van zo’n 1.75 meter. Katten kunnen nl. hoog springen.

Schoonmaken: de nestkast moet in de herfst worden leeg gehaald en met heet water schoon boenen. Winters is het een ideale plek voor de vogels voor de nacht en als bescherming.

Naast dat je de natuur een handje helpt is het ook erg leuk om vogels te volgen in de tuin of in de buurt.

Heb je nog vragen stuur dan een mail aan:
Lutske Visser via secretaris@vwho.nl van de vogelwacht Heerenveen-Oranjewoud

Nieuwsbrief EWG – Weten hoe energiezuinig uw woning is?

Medio 2018 zijn een aantal mensen uit Mildam begonnen met een Energiewerkgroep. Het onderwerp duurzaamheid en duurzame energie was in de dorpsvisie van PB Mildam benoemd als belangrijk onderwerp. Daarnaast viel de actualiteit van dit onderwerp niet te ontkennen en lazen we over de vele energiecoöperaties in Friesland. Was dat misschien ook iets voor ons? In Katlijk bleken dezelfde vragen te leven waardoor de Energiewerkgroep werd uitgebreid.

Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder, hebben we in Mildam een energie-enquête uitgevoerd en zijn we veel wijzer geworden. Maar concreet is er nog niets veranderd in Katlijk-Mildam. Dat dit wel staat te gebeuren, lijkt bijna onvermijdelijk. Dat willen we met elkaar en in goed overleg doen.

Om u hier beter bij te betrekken en vaker te informeren, starten we nu met deze nieuwsbrief.
Het streven is om elke paar maanden een Nieuwsbrief uit te brengen.

Nieuwsbrief EWG Feb2020

Bomenkap van Aylvalaan en Dobbe

Hierbij willen wij u informeren over de geplande bomenkap in het kader van de herinrichting
van uw wijk. Hiervoor is een kaartje van de te kappen bomen toegevoegd.

Zie beide bijlagen:

20200213 Bomenkap Van Aylvalaan

20200213 Dobbe Mildam

De Royal Canadian Dragoons komen 14 april naar Mildam!

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding komt dinsdagochtend 14 april a.s. rond 11.15 /11.30 tot 12.00 uur een groep veteranen 1) van het Regiment Royal Canadian Dragoons met hun partners Mildam bezoeken. Zij komen speciaal naar Mildam om een impressie te krijgen van de brug over de Tjonger waar dit Regiment destijds gestreden heeft om Fryslân te bevrijden.

En om met dorpsbewoners, die de strijd destijds op 12 april mee hebben gemaakt of er verhalen of foto’s over hebben, ervaringen uit te wisselen. Belangstellende dorpsbewoners zijn van harte welkom. Van de Tjongerschool is een groep leerlingen aanwezig om met de veteranen in gesprek te gaan aan de hand van een aantal vragen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen ontvangen de Canadese gasten in Hof van Schoterland en heten de leerlingen en dorpsbewoners welkom. Dan houdt een van de veteranen (kolonel Peter Atkinson) van het Regiment Royal Canadian Dragoons een toespraak in het Engels. We helpen elkaar wel met vertalen.

Programma

In overleg met het bestuur van PB Mildam en een leerkracht van Openbare Basisschool Tjongerschool ziet het programma met de gemeente er – onder voorbehoud – als volgt uit:

11.15 uur Inloop bij Hof van Schoterland

11.30 uur  Ontvangst veteranen Regiment Royal Canadian Dragoons

Welkomstwoord door burgemeester Tjeerd van der Zwan

11.45 uur  Toespraak door gepensioneerde kolonel Peter Atkinson

12.00 uur  Uitwisselen vragen van basisschoolleerlingen + foto’s en verhalen van dorpsbewoners en veteranen

12.25 uur  Veteranen wandelen met college en PB naar de Tjongerbrug als herdenking

12.30 uur  Afscheid en vertrek

Na ontvangst van de veteranen worden met de aanwezigen – onder het genot van een kop koffie/thee of limonade met oranjekoek – herinneringen opgehaald en foto’s en verhalen gedeeld. Naast de toespraak van de kolonel en de vragenuitwisseling van leerlingen en dorpsbewoners kan men de opgehangen foto’s bekijken.

Aansluitend lopen de veteranen naar de brug over de Tjonger onder begeleiding van het college en PB Mildam. In Hof van Schoterland hangen we wat foto’s van 1995 op toen er een hele optocht in militaire voertuigen over de brug aankwam.

1995 – 50 jaar bevrijding Mildam
Bezoek van een colonne historische militaire voertuigen

 Oproep: Mocht u foto’s uit de oorlog in Mildam hebben of van 12 april 1995 dan stellen we het op prijs dat u ze (tijdelijk) beschikbaar stelt. Een mailtje naar PBMildam@hotmail.com is voldoende, wij nemen contact met u op voor het inscannen.

1) Deze groep van zo’n 45 gepensioneerde veteranen inclusief partners (slechts een van hen heeft in 1944-1945 in Nederland gevochten) is tussen 13 en 17 april 2020 in Nederland en toert langs slagvelden (battlefields), waar dat regiment heeft gestreden: ze bezoeken o.a. Arnhem, Burdaard, Dokkum, Leeuwarden en op 14 april Oldeholtpade en aansluitend Mildam.

 

Moard oan de mar

De Twa Doarpen.

Wy binne drok dwaande mei de repetysjes en ha al in soad wille.

It stik hjit                                             MOARD OAN DE MAR.

It stik spilet yn ‘e wenning fan de Claytons, heech op ‘e rotsen fan in mar op ‘e grins fan Amerika en Canada.

Hjir barre frjemde dingen die foaral suster Pepper nochal dwaande hâlde.

Suster  wol beslist witte hoe dat lyk yn de mar komt en wa dat is en wa it dien hat.

Nijskjirrich stik, der bart nochal wat.

W kinne der net in soad oer fertelle want dan komme jim net mear, dus hjir moatte  jim it mei dwaan.

Laitsje en spanning en dat allegearre op ien jûn……

Wy spylje op 6, 13 en 14 maart en de kaarten (10 euro it stik) binne te bestellen by Minke Bouwstra.

Foarferkeap fanôf 14 februwaris op til. 632878. (tusken 17.00 en 19.00 oere)

Wer spylje wy?

In nije lokaasje:  Bij Marcel Ponne – Tjongervallei 1-A – Ketlik.

Komme dus!!

 

Dan noch wat oars.

Yn 2021, juni, sille wy in iepenloftspul spylje.

Wy ha in oantal minsken fûn die hjir yn meihelpe wolle en der binne wy tige wiis mei.

Wy ha tsjin dy tiid noch wol mear minsken nedich, mar dan trekke wy wol wer oan de bel.

Mildam op de Kulturele Kaart!

It stik is hast klear en yn jannewaris 2021 begjinne de repetysjes.

As der noch minsken binne dy ek mei dwaan  wolle, jimme kinne jim opjaan op nummer

06-12289672.

 

Groetnis fan Tonielferiening De Twa Doarpen

Muziekspektakel voor en door 7 dorpen

MUSICAL VROLIJKE FRANS IN OUDEHORNE UITGESTELD

Naar aanleiding van de ontwikkelingen betreffende het Coronavirus en de bepalingen om bijeenkomsten van meer dan 100 personen af te gelasten, heeft de organisatie van de musical besloten om de voorstellingen tot een later tijdstip uit te stellen. Op 20, 21 en 22 maart zou viermaal de voorstelling Vrolijke Frans plaatsvinden in de kerk in Oudehorne.

Hoe nu verder

Dominee Piet Hulshof: “Twee voorstellingen waren al uitverkocht en met circa 150 kaarten te gaan, ging de kaartverkoop voorspoedig. Echter, gezondheid staat voorop en daarom volgen wij uiteraard de overheidsbepalingen. Dit is volledig overmacht. De voorstellingen worden tot een later tijdstip uitgesteld.” Donderdagavond is de stuurgroep bijeengekomen en hebben zij verschillende scenario’s besproken. Regisseur Uulke Hoekstra: “Met een groep van 50 koorleden, band, toneelspelers en crew, hebben wij hier een half jaar lang wekelijks aan gewerkt. Dat zullen we op de komende repetitieavond in de groep moeten bespreken. Kortom; zodra de nieuwe datum bekend is, zullen wij dit via alle mogelijke media laten weten.”

PIET DEUNHOUWER OPENT ZIJN LAATSTE EXPOSITIE

In Galerie Mildam is vanaf zondag 2 februari t/m vrijdag 3 april 2020 nog één keer het werk van kunstschilder Deunhouwer te zien voor het publiek.

Piet Deunhouwer, een oude bekende in Friesland, werd geboren in 1928 en volgde een opleiding tot illustrator/reclametekenaar aan de Academie voor de Beeldende Kunst, eerst in Rotterdam en daarna in Den Haag.

Hij woont sinds 1972 in Friesland. Middels zijn docentschap aan het Andreascollege in Drachten en de tekencursussen die hij gaf, heeft hij velen de liefde voor kunst en tekenen bijgebracht.

In de talrijke exposities laten zijn schilderijen de realiteit zien, maar met een ongebreidelde fantasie waardoor hij tot het surrealisme wordt gerekend.

In deze laatste terugblik op enige van zijn werken laat hij, nu hij zijn penselen heeft neergelegd, nog éénmaal zien wat schilderen voor hem betekende, zoals hij dat zelf verwoordt:

“Schilderen is voor mij:
Eten en drinken
Ademhalen
Passie en vrede
Geluk en vertwijfeling
Kortom: Leven”.

Opening door de kunstenaar tijdens het Open Huis van 2 februari om 14.30. De leden van het Kunst Kollektief van galerie Mildam zijn deze middag ook in het kerkje om uitleg te geven over hun werk.

Locatie: Galerie Mildam, Schoterlandseweg 37, 8454KB Mildam
Openingstijden: vrijdag tot en met zondag 14.00- 17.00

Welkom!

Top