Moard oan de mar

De Twa Doarpen.

Wy binne drok dwaande mei de repetysjes en ha al in soad wille.

It stik hjit                                             MOARD OAN DE MAR.

It stik spilet yn ‘e wenning fan de Claytons, heech op ‘e rotsen fan in mar op ‘e grins fan Amerika en Canada.

Hjir barre frjemde dingen die foaral suster Pepper nochal dwaande hâlde.

Suster  wol beslist witte hoe dat lyk yn de mar komt en wa dat is en wa it dien hat.

Nijskjirrich stik, der bart nochal wat.

W kinne der net in soad oer fertelle want dan komme jim net mear, dus hjir moatte  jim it mei dwaan.

Laitsje en spanning en dat allegearre op ien jûn……

Wy spylje op 6, 13 en 14 maart en de kaarten (10 euro it stik) binne te bestellen by Minke Bouwstra.

Foarferkeap fanôf 14 februwaris op til. 632878. (tusken 17.00 en 19.00 oere)

Wer spylje wy?

In nije lokaasje:  Bij Marcel Ponne – Tjongervallei 1-A – Ketlik.

Komme dus!!

 

Dan noch wat oars.

Yn 2021, juni, sille wy in iepenloftspul spylje.

Wy ha in oantal minsken fûn die hjir yn meihelpe wolle en der binne wy tige wiis mei.

Wy ha tsjin dy tiid noch wol mear minsken nedich, mar dan trekke wy wol wer oan de bel.

Mildam op de Kulturele Kaart!

It stik is hast klear en yn jannewaris 2021 begjinne de repetysjes.

As der noch minsken binne dy ek mei dwaan  wolle, jimme kinne jim opjaan op nummer

06-12289672.

 

Groetnis fan Tonielferiening De Twa Doarpen

Muziekspektakel voor en door 7 dorpen

MUSICAL VROLIJKE FRANS IN OUDEHORNE UITGESTELD

Naar aanleiding van de ontwikkelingen betreffende het Coronavirus en de bepalingen om bijeenkomsten van meer dan 100 personen af te gelasten, heeft de organisatie van de musical besloten om de voorstellingen tot een later tijdstip uit te stellen. Op 20, 21 en 22 maart zou viermaal de voorstelling Vrolijke Frans plaatsvinden in de kerk in Oudehorne.

Hoe nu verder

Dominee Piet Hulshof: “Twee voorstellingen waren al uitverkocht en met circa 150 kaarten te gaan, ging de kaartverkoop voorspoedig. Echter, gezondheid staat voorop en daarom volgen wij uiteraard de overheidsbepalingen. Dit is volledig overmacht. De voorstellingen worden tot een later tijdstip uitgesteld.” Donderdagavond is de stuurgroep bijeengekomen en hebben zij verschillende scenario’s besproken. Regisseur Uulke Hoekstra: “Met een groep van 50 koorleden, band, toneelspelers en crew, hebben wij hier een half jaar lang wekelijks aan gewerkt. Dat zullen we op de komende repetitieavond in de groep moeten bespreken. Kortom; zodra de nieuwe datum bekend is, zullen wij dit via alle mogelijke media laten weten.”

PIET DEUNHOUWER OPENT ZIJN LAATSTE EXPOSITIE

In Galerie Mildam is vanaf zondag 2 februari t/m vrijdag 3 april 2020 nog één keer het werk van kunstschilder Deunhouwer te zien voor het publiek.

Piet Deunhouwer, een oude bekende in Friesland, werd geboren in 1928 en volgde een opleiding tot illustrator/reclametekenaar aan de Academie voor de Beeldende Kunst, eerst in Rotterdam en daarna in Den Haag.

Hij woont sinds 1972 in Friesland. Middels zijn docentschap aan het Andreascollege in Drachten en de tekencursussen die hij gaf, heeft hij velen de liefde voor kunst en tekenen bijgebracht.

In de talrijke exposities laten zijn schilderijen de realiteit zien, maar met een ongebreidelde fantasie waardoor hij tot het surrealisme wordt gerekend.

In deze laatste terugblik op enige van zijn werken laat hij, nu hij zijn penselen heeft neergelegd, nog éénmaal zien wat schilderen voor hem betekende, zoals hij dat zelf verwoordt:

“Schilderen is voor mij:
Eten en drinken
Ademhalen
Passie en vrede
Geluk en vertwijfeling
Kortom: Leven”.

Opening door de kunstenaar tijdens het Open Huis van 2 februari om 14.30. De leden van het Kunst Kollektief van galerie Mildam zijn deze middag ook in het kerkje om uitleg te geven over hun werk.

Locatie: Galerie Mildam, Schoterlandseweg 37, 8454KB Mildam
Openingstijden: vrijdag tot en met zondag 14.00- 17.00

Welkom!

Nieuwjaarsduik: wie durft?


Traditiegetrouw beginnen we in Mildam op 1 januari het nieuwe jaar om 12:00 uur met een frisse plons in de Tjonger.
Huib van der Veur begon jaren terug in zijn eentje – inmiddels verzamelen zich elk jaar meer fanatiekelingen.
Doe jij dit jaar ook (weer) mee? Verzamelen om iets voor 12:00 uur bij de brug in Mildam.
Tot dan! 💪

Informatieavond duurzame energie

Op 27 november jl. vond er een informatieavond over duurzame energie plaats, met veel aandacht voor het initiatief voor een zonneweide tussen Mildam en Katlijk.

Samengevat kan naar aanleiding van de informatieavond worden geconcludeerd, dat verduurzaming belangrijk wordt gevonden en dat daarvoor veel informatie nodig is, om de goede keuzes te maken.

De Energiewerkgroep gaat aan de slag met de suggesties en zal de verschillende ideeën op een rij proberen te zetten. De Energiewerkgroep zal dit in overleg met de gemeente Heerenveen en de Energiewerkplaats verder gaan uitwerken.

Ook wil de Energiewerkgroep hierbij uw aandacht vragen voor de presentatie van de gemeente Heerenveen, met als onderwerp het verduurzamen van de eigen woning.

Van deze avond is een verslag gemaakt en ook de diverse presentaties zijn hier terug te zien:
Verslag Informatieavond 27 november 2019
Presentatie Informatieavond 27 november 2019
Presentatie Verduurzaming eigen woning Gem Heerenveen 2019

Ondersteuning en uitbreiding van de Energiewerkgroep is wenselijk; heeft u interesse en of vragen dan kunt u contact opnemen met Plaatselijk Belang Mildam of Plaatselijk Belang Katlijk: secretaris-pb@katlijk.nl of pbmildam@hotmail.com

Signaleren verdacht gedrag

Vanwege de vele inbraken die afgelopen weken geweest zijn, vraagt de politie aandacht voor het volgende. Zij hopen hiermee meer meldingen van verdacht gedrag te krijgen. Bekijk wat je zelf kunt doen.

Klopt dat wel?
U ziet iemand in uw buurt die met veel belangstelling bij verschillende huizen naar binnen kijkt. Die persoon loopt even weg, komt weer terug, maakt een rondje om het huis. Een beetje raar, maar misschien is het wel gewoon een schilder die een offerte wil maken? U voelt dat het niet klopt.

Ook als u twijfelt, belt u de politie op 112. Want de politie komt liever een keer te veel dan te weinig. Dankzij uw tip kan de politie inbraken voorkomen. Wist u dat de politie 80% van de woninginbraken oplost dankzij oplettendheid van buren.

Hoe herkent u een inbreker?
Er is niet één type inbreker. Inbrekers kunnen professioneel en georganiseerd bezig zijn, maar het kunnen ook jongens en meisjes uit uw eigen buurt zijn die inbreken. U kunt het beste letten op het gedrag van personen die in uw buurt lopen. U weet zelf wat normaal is in uw wijk. U weet wanneer er bekende of onbekende mensen langslopen. Welke routes normaal gesproken gereden en gefietst worden. Plekken waar het logisch is om stil te staan of waar je juist doorloopt. Afwijkend gedrag kan betekenen dat er een inbreker op onderzoek uit is. Bel dan meteen de politie op 112.

Wat is verdacht gedrag?
Veel inbrekers bereiden zich (goed) voor als zij gaan inbreken. Zij selecteren een huis, schatten in hoe makkelijk ze binnen kunnen komen en bekijken van buitenaf wat er binnen allemaal als buit voor het grijpen ligt. Ook schatten ze in hoe snel ze kunnen wegkomen en of buurtbewoners opletten. Dus lopen ze speurend rond, lopen ze meerdere malen dezelfde route, kijken ze bij huizen naar binnen, bellen ze aan, voelen ze aan deuren of ramen, lopen ze om huizen heen en verstoppen soms gereedschap of een hard voorwerp zoals een steen. Wist u dat het in sommige gevallen zelfs strafbaar is om voorbereidende handelingen uit te voeren?

Wat kunt u zelf doen?
Let (bij uzelf of bij uw buren) op takjes tegen de deur, papiertjes tussen de deur of een foldertje dat dagenlang uit de bus bljift steken. Dat zijn aanwijzingen die inbrekers mogelijk achterlaten om te bepalen of iemand al dan niet thuis is.

Ziet u een verdacht persoon, spreek hem dan aan. Vraag of hij de weg zoekt of hulp nodig heeft. Is degene inderdaad zich aan het voorbereiden op een inbraak, dan zal die persoon zich mogelijk bedenken nu hij zich betrapt voelt.

Durft u dit niet, bel dan 112. U geeft door wat en wie u ziet en de politie kan dan dankzij uw melding misschien een inbraak voorkomen. In sommige gevallen is het zelfs strafbaar om voorbereidende handelingen uit te voeren. Twijfel dus niet maar bel de politie.

Wat wil de politie weten?
De politie gaat op zoek naar de perso(o)n(en) die u heeft gezien. Daarom is het belangrijk om op het uiterlijk te letten. Schrijf op wat u zag:
• Lengte (groter of kleiner dan uzelf)
• Postuur (dik of dun)
• Leeftijd (schatting)
• Haarkleur
• Kapsel
• Kleding (kleur en soort)
• Tas of rugzak (kleur en soort)
• Opvallende kenmerken zoals tatoeage of litteken
• Welk vervoersmiddel? (merk, model, kleur en kenteken).

De politie komt liever een keer voor niets dan een keer te weinig!

112 bellen, waarom niet?
Na een inbraak blijkt achteraf vaak dat buren iets opvallends hebben gezien. En dat ze de politie niet belden, omdat ze dachten dat het toch niets was.
U hoeft niet bang te zijn dat de politie er direct met sirene en zwaailicht aan komt. Degene die de 112-melding aanneemt vraagt u eerst wat er aan de hand is. Hij of zij zal dan een inschatting maken of de situatie aanleiding geeft om agenten te sturen.

Bellen met de politie

Spoed en melden verdacht gedrag 112
Voor doven en slechthorenden 0900-8112
Geen spoed 0900-8844
Voor doven en slechthorenden 0900-1844

Hulp en informatie via internet
www.politie.nl
www.politiekeurmerk.nl
www.meldmisdaadanoniem.nl
www.slachtofferhulp.nl

Winter Wonderfeest geeft gulle gift Lopers voor Rollers

Op een zonovergoten zaterdagochtend, de laatste dag van november, vindt er een ontmoeting plaats voor de Thomastsjerke in Katlijk tussen een initiatief voor de jongeren in Katlijk en omgeving, bestuursleden van het Winter Wonderfeest, en voor de ouderen in Katlijk en omgeving, Lopers voor Rollers. Winter Wonderfeest wordt jaarlijks georganiseerd door de hechte vriendengroep bar Le Clos (du Notaire).

De reden is dat het bestuur van het Winter Wonderfeest in Katlijk besloten heeft tijdens een vergadering een schenking te doen aan Lopers voor Rollers. Iets schenken aan het dorp waar iedere winter, dit jaar al voor de vijftiende keer, een Winter Wonderfeest wordt georganiseerd.

Bauke Hooijsma en Tsjeard Hoekstra, twee van de ongeveer tien bestuursleden die iedere donderdagavond vergaderen voor het Winter Wonderfeest overhandigen een prachtig mooi ontworpen cheque ter waarde van 500 euro aan twee bestuursleden van Lopers voor Rollers, Hiltsje Oenema en Yvonne Brouwer.

 

Lopers voor Rollers wordt dit jaar al voor de achttiende keer georganiseerd. Ook dit jaar worden (oud)bewoners van Katlijk en omgeving in juni door vrijwilligers meegenomen op een mooie wandeling voor een voor hun vaak bekende omgeving, met een lunchstop en koffie en thee. Dit wordt mogelijk gemaakt door giften als deze en sponsoring van bedrijven in de omgeving.

Het Winter wonderfeest zal weer plaatsvinden in februari, om precies te zijn zaterdag 1 februari, zie ook www.bar-ketlik.com

Drukste wintermarkt ooit!

 Over de Wintermarkt van 30 november hoorden de deelnemende locaties louter positieve geluiden. Een permanente bezoekersstroom trok door ons dorp. Het verliep inderdaad ‘supergoed’, zoals relatieve nieuwkomer De Geele Bosch meldde. Hof van Schoterland, waar veel bezoekers voor koffie of een smakelijke lunch neerstreken, noemde deze boerderijcamping aan de Ottersweg ‘een grote aanwinst voor de Wintermarkt Mildam’. Een groot deel van de 58 stands Lees meer ›

Onderhoud houtwal sportvelden

Deze winter zal de gemeente Heerenveen enkele bomen kappen in de houtwal aan de oostkant van de sportvelden.
Het gaat om relatief jonge bomen. De kap voorkomt, dat op den duur een aaneengesloten bladerdek ontstaat. Zo blijft de bomenrij doorlaatbaar voor zonlicht en wind, wat belangrijk is voor het behouden van een goede (voetbal)grasmat.

Lees meer ›

Senioren onthaald door ONMKB

Het regionale ondernemersverband ONMKB bestaat al 50 jaar. Reden voor de club om ‘de soos’ te trakteren op een onvergetelijke middag. Op zaterdag 23 november kwameruim honderd ouderen uit de hele regio naar Hof van Schoterland om te genieten van cabaret ‘Twee recht, twee averecht’. Het werd een serieus-hilarische middag.

Lees meer ›

Top